Speeches

Diskour Leta La Nasyon par Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Wavel Ramkalawan – Vandredi 22 Zanvye 2021

29 January 2021 | State House

Mr Speaker

Linda, First Lady

Deputy Speaker

Vis Prezidan Afif

Madanm Afif

Sef Ziz

Prezidan Lakour Dapel

Lider Lopozisyon

Lider Government Business

Minis

MNA’s

Pep Seselwa

 

Nou zwenn dan en moman kot nou pei pe pas dan bokou difikilte. Depi dennyen diskour lo Leta la Nasyon e avek Lepidemi COVID, Sesel in eksperyans bann premye lanmor. I annan 3 nou sitwayen Sesel k’in kit nou. Mon ti ava demann Lasanble Nasyonal e tou bann envite annou debout an memwar sa 3 Seselwa silvouple.

Mersi bokou.

Msye Atorni Zeneral mon demann ou leskiz pou mank ou dan mon lentrodiksyon. Eskiz mwan.

Msye Speaker, ozordi i fer 89 zour depi ki novou gouvernman in pran lofis. Le 2 Fevriye pou fer 100 zour e parfwa ou a kwar noun fini pas plis ki 3ans dan lofis. Bokou dimoun pankor oule aksepte ki se zis 89 zour. E zot pa ankor oule kwar sa akoz dan sa kourt letan in annan sitan keksoz k’in ganny akonpli dan nou pei Sesel. Pandan sa kourt letan in annan en nouvo sans laliberte. In annan en nouvo sans solidarite parmi nou pep. Dimoun malgre tou bann difikilte zot kapab annan en sourer lo zot figir. Dimoun i kapab komans koz ankor avek kanmarad. Me an plis ki sa pli enportan, dimoun i komans apresye kanmarad. Seselwa i komans dir bonzour son prosen. Seselwa i komans regard zanfan son prosen koman son zanfan. E tou sa Msye Speaker i fer ki sa nyaz lafreyer k’in anglouti nou pei pandan tou sa bann lannen dousman, dousman i pe ale. E mwan mon debout devan zot ozordi pou dir avek zot sa nyaz ki anglouti nou pei ozordi pou ale! Akoz nou koman en pep Seselwa nou ini dan nou lobzektiv e se dan nou linite ki nou pou kapav avans devan.

Msye Speaker, linite sa pep i pli enportan ozordi ki i ti ete yer. Nou nou konnen ki sa linite in ganny zwe avek pou tro bokou lannen. E ozordi letan mon komans mon diskour, mon anvi dir avek zot bann manm Lasanble Nasyonal, zot kot politik i ganny zwe pa diviz sa pep. Pa bezwen diviz sa pep zis avek zot politik. Sa pep pa bezwen divizyon ozordi kot i ete. Silvouple!

Nou pou ranforsi nou demokrasi. Nou demokrasi pou ganny pli ranforsi ankor. Laliberte lekspresyon ki nou Konstitisyon i garanti nou i pou a la porte tou Seselwa. I pou a la porte lopozisyon e i pou osi a la porte parti ki opouvwar. Me Selman mon anvi dir avek tou dimoun laliberte wi, me selman a okenn moman annou pa bezwen zwe avek striktir leta. Annou pa bezwen ensit nou bann sitwayen akoz “incitement” oubyen sa kalite latitid i pa pou bon pour nou pei e mwan dan mon responsabilite koman Sef Deta Sesel mon pa pou aksepte ki en tel latitid i ganny posibilite pou li grandi.

Mr Speaker, pou montre sa eleman linite, parmi mon bann premye diskour mon ti dir ozordi nou tou nou Seselwa. Letan eleksyon, nou tou nou ti lev nou paviyon, me ozordi i enportan pou nou tou lev nou paviyon Sesel pli o posib. Mon ti menm al pli lwen pou dir mwan mon ti ava kontan vwar ki lo tou lakour Sesel i annan en paviyon; nou drapo nasyonal ki flote. E la mon ti ava kontan remersye Gouvernman la Chine antraver son Lanbasader k’in fer nou kado, k’in antann sa lapel. E antraver Maire Victoria, ozordi nou annan nou 60 mil paviyon pou nou partaz avek nou popilasyon an antye. E mon ti ava kontan ki bann manm Lasanble ki diriz sa loperasyon. Alor tou manm Lasanble, zot pou ganny zot paviyon Sesel pou zot distribye. E la mon espere ki pou dir tou nou distrik, ki distrik ki lopozisyon ti ranporte, ki distrik kot LDS ti ranporte i ava annan en paviyon Sesel ki ava vin en sinny benediksyon lo sak lakour e lo nou pei Sesel.

Msye Speaker, ozordi monn resevwar rapor Komisyon Elektoral k’in anmenn o fe la kot nou ete. Sa dennyen eleksyon k’in tou keksoz vin nef dan nou pei. Ou Mr Speaker, ou en Speaker nef. Sef Ziz Govinden, ou en Sef ziz nef, malgre ki ou pan ganny elekte dan sa eleksyon me selman ou en Sef Ziz nef. Mwan osi tou mon en Prezidan nef malgre ki seve pe vin pli blan enpe tro vit. E dan sa rapor ki monn ganny sans pou mwan felisit Msye Danny Lucas avek Madanm Manuella Amesbury, monn dir avek zot ki mon vreman fyer akoz atraver travay ki zot in fer, zot in ede pou promot nou demokrasi pli lwen ankor. E atraver sa tranzisyon anpe k’in deroule sa de Sef nou pei; Prezidan Faure koman ansyen Prezidan e avek mwan, noun kapab montre lemonn ki pou dir Sesel, noun grandi e Sesel, nou respekte la demokrasi. E ozordi parey nou tou konnen, plas Sesel lo lendeks la demokrasi, i tre o. I donn nou lafyerte e sa ki nou pe kontinnyen fer kot nou les nou ganny dirize par lalwa e bann prensip ki vreman montre respe. Montre kimannyer nou kapab rekonnet drwa kanmarad i pe kontinnyen fer nou koman en pei Sesel kapab kontinnyen grandi e ganny sa “recognition”.

Alor ozordi letan mon pe komanse, mon anvi dir annou kontinnyen viv ansanm. Annou kontinnyen montre nou solidarite. Annou kontinnyen fer nou pei Sesel mont pli o posib e atraver sa annou montre nou lafyerte.

Msye Speaker, pli gro challenge ki nou pei pe fer fas avek se pa lot ki COVID-19 e sa i annan en lenpak direk lo nou lekonomi. E apre midi mwan mon pa pou ezite pou koz avek zot dan tou fransism. Nou pou adres size parey i ete nou pou dir keksoz parey i ete, akoz si nou pa fer sa nou pep pou kontinnyen viv dan en nyaz. Nou pep pou kontinnyen kwar ki tou keksoz i ok. Nou pep pou kontinnyen kwar ki zot kapab viv zot lavi parey zot anvi koman bann endividi. Larealite i se ki Seselwa nou pa kapab viv nou lavi parey nou, nou anvi. Nou bezwen a tou moman, a sak pa ki nou pran nou bezwen absoliman, amezir ki nou mazin nou menm, nou bezwen mazin nou prosen. Nou bezwen mazin nou kominote. Nou bezwen mazin nou pei.

Msye Speaker, mon bezwen dir ki mon anvi felisit Minis Lasante. Minis Peggy Vidot in pran sa minister dan en moman pli difisil. E la mon anvi dir avek zot ki sa madanm pe fer en travay formidable. Parfwa mon demann mwan konbyen erdtan i gannyen pou li dormi, me mon kapab dir zot ki son leker i bat i pour Sesel. Son leker i bat pour Seselwa, alors Minis Vidot mersi pour tou sa ki ou fer pour nou pei. Ou war, letan mon dir zot annou koz laverite, annou koz direk. O mwen, nou tou dan sa lasanble nou ti devret aplodi sa travay ki Miinister Lasante pe fer! Sa i montre ki mannyer nou kapab komans avek linite. E mwan koman Sef Deta sa pei, mon onte letan mon vwar sa kalite latitid negativ. Pa pou anmenn nou devan sa bann tel latitid.

Mr Speaker, lo plizyer repriz mon osi felisit, e ozordi mon osi profite pou mwan felisit Dokter Gedeon, Dokter Louange avek zot lekip. Monn ganny sans pou mwan asiste plizyer miting e la mon anvi dir avek tou Seselwa ki sa travay ki sa lekip i fer, personn ant nou pa ti ava kontan fer. Ou konnen akoz? Akoz ozordi nou pe deal avek en pep Seselwa ki pa toultan ki zot ekoute. Yer bann shift lo COVID ti montre en shift anviron 22, me mon anvi dir avek zot ki sa bann shift la, i pou kontinnyen ogmante. I pou kontinnyen ogmante si letan in ariv wikenn nou ranpli tou lans. Si letan i ariv wikenn, nou deside pou nou oubliy tou bann lalwa, tou bann restriksyon, nou al fer parti. Sa bann shift pou ogmante, alor ozordi mon anvi dir avek Seselwa, annou pa les nou gard tonbe. Annou swiv tou bann restriksyon. Annou swiv tou bann keksoz ki Minister Lasante pe dir nou. Se zis letan nou ava pe swiv sa ki nou ava kapab avans devan. Ki nou ava kapab kas sa laniny transmisyon ki ozordi in tap nou kominote e alor annou pa vin koz lockdown.

E la mon anvi dir avek tou Seselwa, annou pa vin koz ek lockdown e anplis ki sa, letan nou vin koz avek lepep Seselwa kot ankor enn fwa dan sa demokrasi, dan sa laliberte lekspresyon kot nou les tou keksoz pase, annou silvouple pa konfiz sa pep. Annou par egzanp pa premyerman dir…met dout lo vaksen e apre sa dir lockdown, me Selman retrournen pou dir dan sa lockdown nou ava donn plis vaksen! Ki vaksen ki ou pou donnen si ou menm ou dir ki sa vaksen parbon? Ki vaksen ki ou pou donnen? E la mon anvi dir avek zot se sa bann mesaz konfizyon ki pa ed nou pep. E ozordi mon annonse avek gran lafyerte ki apre ki noun komans nou program vaksinasyon, ozordi pti Sesel ki nou pti, noun ariv limero de mondyal lo donn vaksen nou popilasyon. Ozordi apre Israel, nou limero de e avek sa program ki ganny dirize par son Manager, Madanm Florida Bijoux avek son lekip, byento Sesel pou vin limero enn kot i konsern vaksinasyon. En program efektiv.

E la ozordi mon osi anvi, letan mon felisit sa lekip ki pe fer sa program vaksinasyon, mon anvi osi remersye bann ners k’in pran zot retret, me ki akoz nou pei, akoz nou patri i bezwen mendev, zot in sorti dan zot retret pou zot vini, pou zot donn en koudmen. Mersi bokou tou sa bann ners. Mersi bokou tou bann dokter. Mersi bokou tou bann dimoun ki travay dan lab. Mersi bokou zot tou, akoz sa travay ki zot pe fer I vreman formidable e mwan mon tir sapo avek zot.

Letan nou pe koze la, mon anvi dir avek zot ki en nouvo loft vaksen in fek antre dan pei. Mon anvi remersye premyerman, Royal Highness Sheikh Mohammed k’in donn nous a premye 50 mil vaksen. E la ozordi mon anvi remersye Premye Minis Modi e Gouvernman Lenn k’in fer nou vin premye pei lafrik ki Lenn I ofer sa nouvo vaksen Oxford astrazeneca. Sa vaksen nou pou kapab donn tou nou popilasyon. Nou pou kapab donn bann dimoun ki par lao 60ans. Alors, mersi bokou sa de pei k’in ed nou dan nou program vaksinasyon. E mersi bokou Minis Radegonde pour tou bann demars ki oun fer akoz mon konnen ki i pan fasil. E la ankor enn fwa mon ava dir zot senpleman, vaksen ozordi dan lemon tou pei pe rode, me i pa fasil pour tou pei gannyen. I annan serten pei, pirtou an Lafrik ki pa pou ganny zot premye vaksen ziska pli tar ki Zilyet. E letan nou, nou pou ariv Zilyet nou pou fini donn vaksen 70% nou popilasyon e Sesel pou fini achieve herd immunity e se pour sa rezon ki noun deside pou nou re-ouver nou pei.

Mon osi anvi remersye tou bann dimoun k’in volonterman vin devan pou zot fer en kontribisyon. Avan mon vini dennyen shift ki monn gannyen in annan en sonm 35.3 milyon k’in antre dan sa fon. E sa se dimoun k’in vini volonterman. Me la mon anvi dir zot ki avek sa larzan, non selman ki nou pou ede dan nou program vaksinasyon me nou pou osi regarde kimannyer nou pou osi kapab konstrir sa Isolation centre ki pandan bokou lannen noun koz lo la. E plan gouvernman i se ki letan noun ariv lafen lannen 2021, Sesel pou annan en Isolation centre ki pou fini ganny konstrir e ki ava pe servi.

Mr Speaker, size COVID byensir i konsern nou tou, alor mon osi anvi port en latansyon a tou bann medya ki donn nou en gran koudmen donn sa ledikasyon. Nou anna nou SBC avek Telesesel koman de stasyon televizyon me nou osi annan bann zournal ekrir kip ran bokou letan pou zot pas lenformasyon. E la mon ti ava demande ki sakenn antre nou, dan nou prop fason silvouple pas lenformasyon. Annou dir avek dimoun mask ou pa met li anba ou manton. Mask ou pa mars avek li dan ou pos. Mask i bezwen kouver ou nennen avek ou labous. Annou kontinyelman ansenny nou dimoun pou lav lanmen. Servi bann hand sanitizers e mon vreman kontan pou vwar kimannyer Lasanble Nasyonal zot in vreman ekipe. Felisitasyon Msye Speaker! Donc, si sakenn parmi i fer sa bann pti keksoz, frer ek ser nou pou ranport laviktwar. E parey zot konnen, mwan mon en dimoun ki tan ki nou pa ranport laviktwar, mon pa pou arete! Sa in vin mon dezyenm non, e ozordi mon anvi dir avek lepep Seselwa, koman zot dirizan, mon pou fer sir ki nou ranport laviktwar lo sa COVID e ki Sesel i kapab pas atraver sa nyaz pou li ale.

Msye Speaker, parey monn dir o komansman, i annan serten dimoun oubyen parfwa nou kwar ki pou dir i annan plis ki 3ans depi ki nou dan gouvernman me non, pti git letan. Kantite keksoz in ganny fer. Me Mr Speaker letan nou pe koz lo leta nou nasyon serten dimoun i kwar ki sa pei ki noun vin erite ti en pei kot tou keksoz ti pe mars byen. Ki tou keksoz ti an roz. Mon anvi dir avek zot silvouple, tir sa dan zot lespri. Sa pei ki noun erite ti en kales kase! E pandan zot deba silvouple mansyonn sa silvouple e diskite. Sa pei ki noun vin erite ti lo son zenou. Sa pei ki noun erite i enn ki gra. Ki tro gra! Akoz i parey en zonnyon. Nou kapab dekrir li koman en zonnyon. Letan ou tir en kous, ou bat ek en lot kous apel zonnyon menm. E letan ou komans rode, partou kot ou touse, ki dan Minister gouvernman lokal, ki dan minister ki okip sosyal, ki dan minister ki okip lanplwa oubyen GOP. Frer ek Ser, sa ki nou fouye, sa ki nou pe war i sokan. E mwan mon anvi dir avek zot ki mon pa bezwen al pli lwen; State House.

State House wi!, State House. Koze labous plen, State House! Me mon ava dir zot ki monn antre State House e dan biro ki monn antre ti napa en file. Wa kwar ennler mwan ki ti premye Prezidan pou okip sa biro, me apre ki mon ti mazinen ki nou de Minis Ferrari en fwa nou ti antre dan sa biro pou dir avek Msye Rene in ler pou li ale trankilman e pa disturb. Se la k’in fer mwan mazinen ki pou dir be sa biro ti deza ganny servi, me mon anvi dir zot ki napa institutional memory. Letan mon demann kestyon, napa. Sekirite pei. Mon sey rode be k’in arrive dan sekirite pei. Eski i annan en file pou mwan konnen ki bann menas?  Akoz ozordi mon osi annan sa pozisyon koman Komandan an Sef e osi koman Sef Deta pou konnen ki leta nou pei dan sa lanniny. Napa narnyen! Se sa leta nou nasyon. E alor se la kot nou pe komanse e mon felisit bann minis akoz mon konnen ki zot pe pas en kantite letan zis pou sey konpran.

E anmenmtan osi mon konnen ki pou dir dan bann minister i annan bokou landrwa ki ou a kwar sa birokrasi, zot in sitan anzandre dan sa birokrasi ki sa i en fason pou fer lepep Seselwa soufer. Lepep Seselwa ozordi mon pe dir avek zot, nou pou koupe sa birokfrasi! E letan nou koup sa birokrasi nou pou annan nou en gouvernman ki vin efikas. En gouvernman ki deza pe montre ki i kapab pran desizyon. En gouvernman ki pou mars bokou pli vit. E bon nouvel pou zot tou, mon nepli resevwar 200 let par semenn. Ozordi, lakantite let ki nou gannyen anler State House diminnyen. E akoz in diminnyen? Se akoz bann minis ki nou annan zot konnen ki zot fer. Se bann minis ki efikas e alors se zot ki pe reponn lapel bann dimoun. E alor zot pe fer zot travay e letan zot pe fer zot travay, zot pa regard kouler politik. E la mon anvi osi dur avek zot ki letan en sitwayen i ekrir mwan en let e petet sa osi tou k’in tard enpe. k’in fer sa birokrasi vin lour. Mwan letan en let i vin devan mwan, mon pa rode lekel sa dimoun, mon pa rode ki parti politik ki i  sorti. Mon pa rode si i en aktivis ki parti politik. Mon regard son konsern e si son konsern i annan merit, mon anvoy sa konsern pli devan e deswit nou ganny larepons. Se sa lafason ki nou pe travay e se sa lafason ki nou pou avans devan.

Dan sa servis piblik, i annan bokou pratik ki pou bezwen arete osi. Bann pratik gaspiyaz. Bann pratik kot letan nou sorti pou nou al kot nou, nou kontinnyen kit aircon on. Nou kontinnyen aboze. Transpor gouvernman ki nou roul ladan e nenport ki landrwa ki nou pa ti pou ale dan nou transpor me dan tranpor gouvernman nou a fer sir ki i ale. Telefonn ki ankor enn fwa ganny servi, non pa pou biznes gouvernman, me pou bann konversasyon personel. Bann computers ki ankor enn fwa tro bokou kart ki ganny zwe lo la. Nou pa en gouvernman kot travayer i sipoze vin zwe kart lo computer, nou sipoze vin travay. E annou pa bliye osi sa koripsyon. Koripsyon I kontinnyen annan. E la mon anvi dir avek tou civil servants ki pou dir sa gouvernman ki ozordi i la, pa pou tolere koripsyon. E atansyon, ki letan nou komans deal avek koripsyon apre zot taye zot dir gouvernman in sanze, viktimizasyon. Non, pa bezwen kriy viktimizasyon, me regarde kwa ki ou pe fer. Kimannyer ou pa pe fer sa ki ou devret fer e ou ava konpran kimannyer serten kontra pa ganny renouvle. Ou ava regarde akoz serten lezot kondisyon i ganny azoute. E la permet mwan pou mon dir avek zot, wi, pou annan plis kontra ki pa pou ganny renouvle akoz mwan mon anvi en gouvernman ki efikas. E sa monn repet a plizyer repriz avek bann minis.

Nou pa en gouvernman ki pou anploy dimoun me nou pa pou fer travay ki zot sipoze fer. E anplis ki sa, mon ti a kontan dir avek bann travayer ki dan sekter piblik, tou bann civil servants, dan bomaten letan zot kit dan lakour pou zot vin travay, silvouple kit zot politik kot zot. Pa bezwen met li dan zot kaba, pa bezwen met li dan zot sak. Kit li se zot, tak zot laport, desann vin travay, akoz politik pa pou ganny tolere dan servis piblik. Servis piblik i la pou li deserve tou sitwayen nou pei e non pa zis en group. E mon tandem wan, serten ki dir “Gouvernman k’in sanze, me mwan mon pou kontinnyen avek menm prensip”, sorry wrong attitude. Gouvernman in sanze, prensip osi tou in sanze. E si ou anvi kontinnyen avek menm prensip, i annan zis en keksoz, sa biro, sa pozisyon ki ou pe okipe, i pa sa pozisyon ki ou devret pe fer. Ou devret pe travay en lot landrwa e non pa dan sekter piblik.

Dan sa menm lespri DPA pou pas dan en tranformasyon. Ozordi tou dimoun i koz lo DPA. DPA in vin en monstre ki tou dimoun pa kontan. DPA in vin en lorganizasyon e monn vwar kimannyer i marse. Mwan koman ladministrasyon i tonm anba mwan, monn war kimannyer monn bezwen asiste bann miting pou regarde si pou renouvle kontra entel. Si pa pou renouvle kontra entel. Si I pou ganny en promosyon. Si i pa pou gannyen. Be sa pa sipoze mon responsabilite sa.

Mr Speaker, parey mon dir, DPA in vinsa nespes monstre ki regard tousala. Me mon ladministrasyon, nou kwar ki pou dir minis avek son bann egzekitiv, son PS avek son bann Direkter, se zot ki pli konnen kimannyer zot minister pe deroule. Se zot ki pli konnen lekel sa travayer ki merit en promosyon. Se zot ki konnen lekel sa travayer ki malgre i napa serten bout papye, son travay i vo plis ki serten ki annan mil bout papye. Alor sa bann desizyon pou al dan diferan minister e nou anvi war sa transformasyon kot DPA i ava vin pli to ede lo nivo ladministrativ pou drafte bann kontra. Pou dir zot kimannyer bann serten striktir i kapab ganny amelyore. Me Selman responsabilite final i pou lo sa minis ki pe diriz son minister avek son ladministrasyon dan son minister.

Mr Speaker, mon vin lo en pwen enportan, e sa i konsern pep Seselwa. Pep Seselwa Msye Speaker, ou konn sap li byen ki mwan. Nou ti en pep ki ti lev gran maten. Nou tou ki la dan sa lasanble e ki pe swiv mwan, nou rapel nou bann gran pye ki ti leve gran maten avan soley leve. Ki ti okip zot zannimo. Ki ti met lord kot lakour avan ki zot ti ale pou al travay. Avan ki zot ti mont dan bwa pou al bat kannel. Avan ki zot ti al raport PWD. Avan ki zot ti ale pou fer nenport ki travay. Se Seselwa k’in konstrir State House. Seselwa k’in konstrir Domous ek tou bann legliz antraver Mahe, Praslin ek La DIgue. Se Seselwa k’in fer tousala. Kestyon ki nou demande be k’in arive avek nou Seselwa? Ozordi tou batiman ki ganny konstrir, se etranze ki fer. E malerezman sa nespes malady ou a kwar in penetre dan nou lazenes. Lazenes ozordi i kwar ki pou dir lavi se anmize. Lavi se fer en pti keksoz pou ou ganny en larzan vit. Lavi se annou pran en bwar. Annou pik eroin dan nou lavenn me non. Mon anvi dir ek Seselwa sa mantalite pou bezwen sanze e nou pou fer sir ki i sanze.

Mon anvi dir avek Seselwa ki dezorme se avek travay dir ki bezwen diriz nou. Letan nou pe rod konstrir sa nouvo Sesel, i annan zis en fason pou nou fer li, se travay dir. E vreman Mr Speaker, nou pou bezwen annan en sanzman mantalite dan nou pep. Me mon anvi pa met tou Seselwa dan menm pannyen, pou mal pou mwan fer sa. Mr Speaker, yer letan en zenn homme i vin fer en donasyon anler State House. En donasyon 100 mil roupi, i pe rakont mwan kimannyer i annan ni 7 travayer Seselwa. E pourtan son travay i en travay ase spesyalize. Prezan mon dir li “be ou osi annan serten etranze ki pe travay avek ou?” I dir mwan non. I dir mwan, “Mon annan zis travayer Seselwa”. I dir mwan napa enn ki raport travay an retar. I dir mwan i annan enn son travayer k’in travay pandan 14ans avek li. In annan li zis 3 fwa dan sa 14ans ki in mank travay akoz i ti malad. Mon dir, “Chapeau mon frer! Se sa kalite Seselwa ki nou bezwen”.

I donn  mwan lafyerte letan mon regard en lenstitisyon pli enportan dan nou pei parey labank Santral, ki son staff I 100% Seselwa. Seselwa kalifye. Seselwa k’in al liniversite. Seselwa k’in retrournen avek bann degre. Seselwa k’in depas, k’in fer pli byen ki bann etranze letan zot ti pe etidye. E ozordi, se zot ki pe regard, se zot ki gardyen nou lekonomi dan bokou sans. Alor sa i donn mwan lafyerte. E la mon anvi dir Mr Speaker, letan ki mon regard lekip ki travay avek mwan State House. Sa group dimoun ki pli pre avek mwan ki tou le bomaten letan mon vini mon war zot. Se en group travayer. Mon salye zot, e toultan mon dir avek zot fantastic. Zot la bomaten pou regarde ki program lazournen. Si mon dir mon pe ariv 6:30a.m. zot la 6:30a.m. si mon pe ariv pli tar, zot la prezan. E sa group dimoun zot pa regarde si ti Sanmdi, si Dimans si i annan travay pou fer, zot pou la. Zot pa regarde be leker nou pe fini. Ler nou fini lanmenm. Alor mon anvi salye mon lekip ki otour mwan anler State House. Akoz si tou Seselwa tip ran sa menm latitid kot zot pa mank travay Lendi bomaten. Zot pa nek zis viv lo sick leave oubyen zot anvi en 13enm mwan me zot pa pe delivre parey zot devret delivre. Si zot ti swiv sa legzanp, Mr Speaker, nou ti pou en pep ki ti pou avans bokou devan.

E la mon osi oule felisit Lasanble Nasyonal. Mr Speaker, felisitasyon akoz Lasanble Nasyonal i en lot lenstitisyon kot i annan zis Seselwa ki pe travay. E mwan monn pas en kantite lannen isi dan lasanble e sa dennyen 4ans monn vwar kimannyer Clerk, Deputy Clerk, Sergeant e tou bann lezot, zot tou zot pe fer en travay formidable. Ozordi mon anvi salye tou bann Seselwa ki pe vreman fer nou fyer e ki pe donn nou sa lankourazman ki pou dir travayer Seselwa i kapab leve pou partisip dan tranformasyon nou pei e se sa ki nou anvi.

Mr Speaker, dan sa konteks mon anvi annonse ki pou annan en nouvo polisi kot GOP I konsernen. Sa ki nou pe dir se Seselwa premye. E la mon anvi vreman remersye Minis Patricia Francourt. Remersye Minis Fonseka, remersye tou bann dimoun ki pe regard sa nouvo polisi.

Anba kot ASP tou zot pe fer en travay ekstraordiner kot nou pe balanse. Seselwa premye, akoz? Akoz nou pa anvi renouvleman otomatik GOP. Nou anvi premyerman regarde si napa en Seselwa dan sa landrwa travay ki kapab fer sa travay, me nou tou nou osi konnen. Nou konnen sa bann zes k’in arive dan lepase. Soutire par Minis e lezot ki ti o dan ladministrasyon. Ki ti dir pa trakase, met en pti lanons lo radyo e apre sa retrournen dir ou pan ganny okenn Seselwa alors nou ava anploy en etranze.

Me non selman sa! In menm annan bann lenstans kot travayer etranze in fini ariv dan pei, in deza pe komans travay e apre en pti koze isi, en pti koze laba, tou keksoz i ganny regularize. Alor Mr Speaker non, ozordi nou annan en kantite travay. En kantite lanplwa. En kantite pozisyon kot bann diferan landrwa pe rode. E avek sa sitiasyon COVID, noun osi trouv sitiasyon kot bokou dimoun ki pe asize kot zot pe esper FA4JR. Taler mon pou vin lo la. Me nou, nou anvi ki tou bann dimoun i kapab ganny ofer sa pozisyon, se pour sa rezon ki letan en dimoun pou fer laplikasyon pou en GOP, i pou bezwen koz avek Minister Lanplwa. I pou bezwen koz avek e Minister Lanplwa si par egzanp pe rod en waitress oubyen en waiter koman en legzanp, i ava dir be la i la, nou annan en lalis la. Bann dimoun, bann Seselwa. E alor, pran sa Seselwa, donn li sa plas travay. Me, mon konnen ki larepons mon pou gannyen. Pou annan bokou bann anplwayer ki pou dir be Seselwa i pares. Seselwa pa pe fer sa ki vreman mon anvi zot fer. Seselwa nou, nou pe koz manze lo zot latab. Nou, nou a pe koz kimannyer zot pou ganny en plas travay olye en etranze vin dan nou pei.

E alor mon pe dir avek zot, travay silvouple. Travay! E an plis ki sa mon anvi osi azoute, pa kwar ki pou dir si ou pa al travay, ou pou zis desann e ou pou ganny lasistans sosyal. Lasistans sosyal pou annan kondisyon atase avek li. Son kondisyon prensipal se ki ou travay. E lasistans sosyal, nou pa sipoze viv lo lasistans sosyal. Lasistans sosyal i sipoze la koman en soulazman tanporer avan ki ou bouz pli devan pou ou rod en plas travay. E la mon anvi vreman admir Onorab Naddy Zialor. Onorab Naddy konbyen fwa nou, noun trouv li avek son dezabilite oubyen son abilite alternative, noun vwar li lontan pe koup semen pou li al lo bus stop, pou li pran son bis pou li retrourn Grand Anse. Be se en zenn home ki ti ape debrouye. Pourtan, i ti kapab zis asize e dir mon ava resevwar lasistans sosyal. E regarde kimannyer in kapab debrouye. Akoz in determinen, ozordi i pe asiz dan nou lasanble koman en manm Onorab.

Alor, mon anvi dire k Seselwa, letan nou leve pou nou travay, olye zis depann lo welafare, se sa ki pou permet nou monte. Pou nou ganny sa gou pou nou travay. Se sa ki pou permet nou pou nou ganny promosyon. Pou nou kapab anmenn en pli bon lavi dan lakour. Pou nou kapab donn nou zanfan en pli bon lavenir. Alor mon pe dir, i annan tro bokou etranze ki pe travay dan nou pei. E la kantite etranze ki pe travay dan nou pei, i annan en relasyon direk pou fer avek nou lekonomi. Sak fwa ki ou pey en etranze, sa  dolar ki ou pey li i a pe kite, i pe al dan son pei. Pa i ti kapab kit sa dolar isi pou nou kapab donn en Seselwa?

E an plis ki sa pep Seselwa, Mr Speaker mon vni dir klerman, dezorme, en etranze ki vin Sesel lo en GOP, i pa pou ganny drwa fer en dezyenm travay. Mon a pe sey larg lanmen Seselwa menm mwan! Mon a pe sey larg lanmen Kreol menm mwan! Son travayer ki vini koman en mason, en sarpantye ki pe travay avek en lakonpannyen konstriksyon, i pa pou ganny drwa vin fer en dezyenm travay. Akoz? Me frer ek ser ozordi sa bann travayer etranze zot in konnen kimannyer pou sarz dimoun bokou larzan. E sak sou ki i gannyen pa reste Sesel sa. I ede pou li ale e nou spesyalman dan sa letan kot nou ete la, nou bezwen gard sak dolar dan nou lekonomi. Me letan mon pe dir sa, ki mon pe osi demande? Mon ape demande ki nou Seselwa, nou sanz nou latitid ver travay.

Mon pe demande ki Seselwa; sa pti kontrakter, sa mason, sa sarpantye arete dir ek sa dimoun k’in regard pou vin fer en travay, arete dir avek li Sanmdi 9er mon pe vini me apre sa ou pa vini. Oubyen ou vini ou met de blok apre i pa war ou pou de semenn. Zot konpran mwan ki mon pe sey dir? Seselwa, letan nou donn en langazman, annou pran nou langazman e annou fer travay dir vin sa motto. Vin sa lankourazman ki nou resevwar, akoz se sa ki pou permet nou re ganny ankor lespri pou nou bann granmourn. Mwan mon ti annan en papa ki ti en flerblantye. I ti al dormi apre 10er diswar. Parfwa nou ti dir avek li, “Papa, ou pe disturb vwazinaz,” I ti dir, “Mon bezwen finis a larozwar akoz sa larozwar la, se sa ki pou permet mwan pey ou ledikasyon,” I ti leve gran maten. 5er bomaten i ti leve pou li donn manze koson. Ankor enn fwa, pou nou kapab ganny en lot pti keksoz. 7er bomaten I tin fini raport travay PWD. Be kote sa lespri in ale? Eski sa lespri, nou pa kapab ganny li ankor? Akoz ki la parmi nou, serten dan lasal nou annan sa lespri. Sa lespri pou nou travay dir. Sa lespri pou nou toultan sey regarde kimannyer pou ganny en lot senksou oubyen pou nou ran servis nou kominote. E sa osi tou nou bezwen repran.

Apre midi zisteman en madanm I telefonn mwan, I dir mwan, “Father, I enportan pou nou dan sa moman difisil, pou nou kapab ed kanmarad. Lontan si ou ti mank en pti gin disel, ou ti kriy ou vwazen ou ti dir…ou ti anvoy ou zanfan ou ti dir donn mwan en pti gin disel. Donn mwan en pti gin disik. Mon pe fer mon bouyon la, i mank mwan en bout zonnyon. Pret mwan epi mon ava rann ou,” Me se sa ki fer nou kreol! Se sa ki fer nou Seselwa! Se sa k’in build nou up. Alor mwan mon pe dir Seselwa, annou retrournen avek sa latitid. Annou arete egois e annou mazinen ki se dan sa fason ki nou pou kapab avans nou pei pli devan. Se dan sa fason ki nou pou kapab vreman vin en pep ki solid. En pep ki fyer.

Dan sa menm lanniny ankor enn fwa I malere ki pou dir sa mo URS, I annan dimoun pour zot in vin UPS. Sa mo R in vin en P. Sa mo Relief in vin Permanent. URS se en Unemployment Relief Scheme. Se zis ankor enn fwa pou degaz lasasen. I en pon pou ou sote. Ou pa reste lo sa pon! Me malerezman, sa gouvernman avan, sa ladministrasyon avan, in fer sa vin en pon ki ou reste lo la. Nou, nou anvi re-fer li vin en pon ki ou pa ganny drwa reste lo la. Donc, mon anvi dir, bann dimoun e la ankor enn fwa sa semen e mon pou koz avek Minister Lasante. Sa semen en zenn ki ti pe travay, zsiteman i lo URS me ki pe travay avek Minister Lasante i dir avek mwan, “Prezidan, mon ti ava kontan konnen ki pou arive avek mwan akoz mwan mon anvi travay. Mon anvi fer training. Monn travay dan bann lenstitisyon avek bann dimoun ki pe regard COVID e mon pe ganny sa leksperyans e mon ti ava kontan vin en Asistan Nurse”. E mon dir ek li, “Mon fiy, la i latitid ki nou bezwen dan sa pei,” Kot sa dimoun ki lo URS i regarde kimannyer i pou kapab sanze e ki anmenmtan osi i ganny konpran ki pou dir sa i en Relief Scheme alors Minister Lanplwa, laba kot ASP, zot pou ed sa bann dimoun pou zot kapab bouze.

Me anmenmtan, letan nou pe koz lo sa, monn regarde mwan! Mon konnen bann dimoun ki parfwa zot kale lo URS. Mazorit zot se bann zenn madanm ki annan zanfan e la mon anvi fer en lapel fran e direk avek bann zonm ek bann fanm dan nou sosyete. Mon anvi dir avek zot, fanm ek zonm, akoz pa zis madanm ki anmenn zanfan o monde. Zonm tou i ede pou anmenn zanfan o monde. Zonm ek fanm annou pran nou responsabilite. Annou pa anmenn en zanfan o monde si nou konnen pou dir nou pa pou kapab pran swen avek sa zanfan. Monn deza dir; Linda son leker in kase e mwan osi tou mon leker in brize letan noun fer parti pou bann zanfan ki reste dan bann foyer. Serten dimoun apre ki monn dir sa, i dir, “Ah ou pa konnen akoz bann dimoun i laba. I annan ki fanmiy in kase,” ensi de swit. Be zisteman! Be letan ou fanmiy i kase, ou zanfan osi tou i kase? Ou fanmiy i kapab kase. Ou relasyon avek sa madanm oubyen sa msye i kapab kase, lavi sa! Me, ou relasyon avek ou zanfan pa devret zanmen kase. Ou devret kapab pran ou responsabilite, anmenn sa zanfan kot ou pou ale. Si ou pe rested an en landrwa dan en lasanm, anmenn ou zanfan akoz i apel ou zanfan. Alor, annou pran sa responsabilite. Si ou pa ankor pare, servis lasante i donn ou tou bann posibilite planifye. I annan family planning. I pou narnyen sa, alors annou al dan sa direksyon.

Donc, URS pou ganny revise e Minis Finans i ava donn bann detay lo la e dan sa fason, nou ava kapab bouz devan. Nou gouvernman pa pou zis donn dimoun en pwason pou li kwi. Parey sa proverb sinwan i dir, nou nou anvi donn nou pep en laniny avek en lanmson. E nou ava donn li premye labwet e apre sa nou a dir li debrourye, al lapes. Debrourye, debout lo ou lipye.

Mr Speaker, nou lekonomi parbon. Monn dir lo plizyer repriz, i lo zero. E letan nou dir napa i vedir napa. Yer letan business in fini pour lazournen, sa larzan ki noun prete avek Labank Santral. Sa laninny depans ki nou ti annan, noun t’in depans 32 milyon an plis. Nou ti minus 32 million. Se sa kimannyer nou lekonomi i ete ozordi. En zour noun desann ziska minus 252 million e apre sa letan noun ranmas enpe taks, SRC in fer travay, enn de lezot reveni, noun monte apre sa noun desann. Apre la parey mon pe dir zot, yer i ti minus 32 million. Alors, pou nou refer sa lekonomi, i bezwen nou tou. Nou vini koman Seselwa. Nou pe osi rod atir envestiser, me nou tou nou bezwen donn en koudmen.

E la ankor enn fwa mon pou dir byen for, napa plas pou politik dan rekonstriksyon nou pei. Napa plas pou bann politik ki pa anmenn ou devan, kot enn avek enn i fer 20 oubyen nenport ki sif ki ou anvi mete. Ozordi, se moman pou nou tou regarde kimannyer nou kapab fer nou business grandi. Kimannyer nou kapab ankouraz en dimoun pou li pran en plas travay e an plis ki sa kimannyer nou menm nou vin devan e dir, “La i la sa ki mon kapab fer”. Enpe parey bann business pe vin devan pou zot donn en koudmen, me ou war ki latitid? Serten latet parbon. Letan dimoun i vin devan pou donn en koudmen dan sitiasyon COVID lezot i fer komanter i dir, “Ah zot ti kapab pey zot travayer 13enm mwan!” Me non! Annou sanze sa kalite latitid. Annou pran en latitid pli pozitiv! Annou regarde be ki letan en dimoun i met lanmen dan son pos pou li ede, i a pe ede pou pei avanse. Alors, nou bezwen tou lanmen. Hands on deck parey nou dir.

I annan bokou envestiser ki anvi vini e anmenmtan osi nou bezwen koup bann kou kot nou kapab. Par egzanp, ozordi mon pou fer en lapel direk avek bann dimoun ki pa pey zot taks. I annan bokou marsan, spesyalman bann retailers ki sarz dimoun VAT me apre sa, sa larzan VAT pa zanmen ariv kot SRC. Silvouple, si ou sarz en dimoun VAT, fer sir ki sa larzan i ariv dan biro kot taks i ganny ranmase. Mon bezwen osi dir avek nou bann dimoun, aret enport bann keksoz ki mwan direkteman mon apel zot rubbish. Annou focus lo bann keksoz esansyel, akoz a sak fwa ki ou enport sa bann gonaz ki fer nou bann zanfan obiz. Ki fer nou bann zanfan perdi direksyon, se nou pei ki ou pe detri. Alors, silvouple, annou fer sa.

Mon pou osi demande bann landrwa kot gouvernman pe lwe, la dan sa moman kot nou pei i bezwen nou. Kot nou tou parey sa gran Prezidan Ameriken ti dir, “Pa bezwen rode kwa ki ou pei I kapab fer pou ou me rode kwa ki ou, ou kapab fer pou ou pei,”. Frer ek Ser, ozordi, an Zanvye 2021, nou lo sa staz Annou rode kwa ki nou kapab fer pou nou pei. E nou pou demande ki tou bann dimoun lwe swa batiman kot nou met biro gouvernman ki annan tro bokou, ki nou bezwen koupe. Oubyen bann lakaz ki gouvernman i lwe, nou pou demann zot pou zot donn nou en discount dan sa moman difisil.

Mr Speaker, letan mon pe koz lo bann depans, mon a zis donn zot enn de sif ki noun vin zwenn. Zis pou lakaz ki gouvernman i lwe, tou le ans i ariv 125 milyon roupi. Pou bann atranze sa. Bann biro ki gouvernman i lwe i ariv 187 milyon roupi. Sekirite kot bann lekol, kot bann lenstitisyon gouvernman 195 milyon roupi. Zis sa 3 shift ki monn donn zot la i ariv 507 milyon roupi. Eski nou pei i kapab kontinnyen pey sa? Larepons se non. Nou pou bezwen koupe. Part rental; bann dimoun ki gouvernman i pey lanmwatye zot lakaz. Avan Zen ti annan 160 dimoun ki ti lo part rental anmezir ki eleksyon in arive, bal in ganny donnen menm. Ozordi i annan plis ki 300 dimoun ki gouvernman i donn zot part rental e sa I en sonm ki depas 1 milyon roupi tou le mwan. Sa proze zis avan eleksyon ki pou ganny vot, ti dir donn tou dimoun ki annan en loan 25% discount, kout gouvernman 42 milyon roupi. Letan ou azout tou sa bann sif ansanm mon bann frer ek ser, i vin en ta milyon.

E la mon pou dir zot mon bann frer ek ser, ki letan Minis i a prezant bidze, noun sey fer tou keksoz ki nou kapab pou nou koupe, pou nou redwir. E menm pou nou regarde kimannyer nou kapab ferm serten lorganizasyon e wi pandan sa mwan Fevriye i annan serten lorganizasyon para etatik ki pou fermen e sa i ava fer lekonomi. Zis bann board, mon ti nonm sa en fwa dan mon premye diskour. Sa ki noun konte, i annan 108 board dan nou pei. E sa 108 board I kout gouvernman 36 milyon roupi dan en lannen. E la mon pa kapab dir zot tou de swit, noun deza komans fer en travay pou nou koupe sa bann board. Nou pou koupe. I annan bann lalwa ki pou vin devan zot isi kot zot pou war ki board pe ganny koupe, akoz i annan bokou lenstans kot travay i kapab fer san en bann board. Bann civil servants ki pas zot letan dan miting board, akoz zot lo plizyer board pandan ler travay, zot pa pou ganny peye board fees. Se zis si miting i ganny fer an deor ler travay. E pou sak fwa ki zot asiste, akoz i annan serten dimoun zis I ganny son larzan i pa asiste bann miting. Ouswa bann board zot menm zot, zot pa zwenn. Alors tousala pou ganny fer pou nou sanze pou nou kapab anmenn nou pei pli devan. E alor parey monn dir, i annan serten lenstitisyon ki pou fermen e zot responsabilite fasilman i ava kapab ganny partaze avek bann lezot.

Moman in arive osi dan sa lespri pou nou realist, ozordi Air Seychelles i reste en gro problem pou nou pei. Air Seychelles i drwa pli ki 800 milyon roupi dan loan e Air Seychelles i pa kapab soutenir son lekor. E dan bidze ki pe vin devan zot, Air Seychelles pe rod laprouvasyon en lot 109 milyon roupi zis pou pey saler bann travayer. Frer ek ser, nou bezwen pran en desizyon e sa gouvernman ki mon dirize i en gouvernman ki pran desizyon. E pour le moman mon pe dir avek zot, mon ti a kontan ekout zot letan zot pe fer zot bann larepons dan lafason ki zot koz lo Air Seychelles. Eski moman pa in arive pou Air Seychelles port son latansyon plis lo domestic avek gound handling e pou nou les ale sa bout enternasyonal? Ki se li ki a pe kout nou pei sa ta milyon roupi. Sa i kestyon pou zot reponn e nou ava ekout zot.

Dan sa menm lespri letan nou pe koz lo nou lekonomi e parey zot in aprann pou dir nou anvi vreman war nou lekonomi repran, noun deza annonse ki dezorme touris k’in ganny son vaksen apre de semenn i kapab antre dan pei sa ki i bezwen fer karantenn. Noun osi annonse e nou target se pou nou par dan milye Mars oubyen nou apel li dan mwan Mars pou nou kapab letan noun achieve herd immunity, pou nou kapab re-ouver nou bann frontyer pou ki touris i kapab vin dan pei san ki zot kapab pas atraver karantenn e zot a kapab enjoy nou labote ek nou lospitalite. Ankor enn fwa i annan bokou travay ki pe ganny e tousala se akoz nou rekonnet ki an mezir ki lapes i kontinnyen fer progre me pour le moman se nou lendistri touris ki ankor en lendistri ki pli byen organize. Alors, tousala i bann fason kot nou pou kapab ranforsi nou lekonomi, an mezir ki nou atir lenvestiser, an mezir ki nou pey taks ki nou devret peye, an mezir ki nou fer tou sa ki nou devret pe fer.

Donc, dan sa konteks letan nou balans osi sa ki nou napa nou ariv lo sa size FA4JR. FA4JR bann ki ti dan 6enm Lasanble savedir enkli mwan, nou konnen pou dir nou ti met en bidze e sa program ti sipoze ale ziska Desanm. Me ankor enn fwa, politik in gat tou keksoz kot en moman ti a pe fer serten scrutiny apre sap li noun ariv pli pre ek Oktob, tou tiyo in ganny large. In dir pa bezwen fer ankor sa scrutiny. Nenport dimoun ki oule vin devan zot ava ganny peye e sa in fer ki larzan in devide. E lepep Seselwa in war atraver tou sa bann demars. E si mon mansyonn sa pep Seselwa, Mr Speaker, bann manm Lasanble se akoz mon anvi dir avek zot kimannyer sa gouvernman avan i pann azir dan en fason responsab. I pann regard pli devan, in plito mazin an term ganny en eleksyon. Be mwan mon pa pe mazin an ternm ganny en eleksyon mwan. Mwan mon lentere i se kimannyer sa pei ki apel Sesel bouze. Kimannyer nou partaz sa larises ki pei i prodwir. Mwan mon pa rod deba pou mwan vin Lider en parti politik. Mon pa pe rod lanbisyon. Mwan, zot in donn mwan sa poursantaz 55% e apre sa zot in elekte en mazorite LDS dan sa lasanble pou nou kapab vin travay pour sa pei e alor annou kontinnyen travay dan sa direksyon silvouple.

Donc Mr Speaker, dan mwan Zanvye FA4JR pou ganny peye parey ti ganny peye an Desanm e sa nou pe fer li avek bokou soufrans koman en pei. Me nou pa anvi ki dimoun i zis perdi lanplwa akoz noun ariv le 22 la, pou mal pou nou annons en keksoz pli strikt. Mon konnen pou dir Minister Lanplwa avek Sosyal pe travay lo la. An Fevriye e an Mars, sa sonm ki ganny peye pou koupe. I pa pou koup a 100% me i pou ganny en rediksyon e Minis Finans i avan annons sa. Me, aparti le 01 Avril 2021 FA4JR, sa scheme pou nepli egziste. Tou dimoun ki lo FA4JR ozordi zot ava ganny lankourazman pou zot ganny en lot plas travay. Me mon bezwen osi dir ki malerezman i pann annan ase sipervizyon lo sa scheme FA4JR. mon pa kapab ganny en konpran kimannyer serten lorganizasyon, spesyalman dan lendistri touris, in kapab pe resevwar FA4JR me anmenmtan pe kontinnyen anploy etranze. Me non Selman anploy etranze, me pe demann renouvleman zot GOP oubyen pli pir ankor, pe apply pou nouvo GOP. Mon pa ganny en konpran mwan sa bann kalite keksoz! Paski i pa azoute, i annan en keksoz ki mal kek par. Be nou, nou anvi vin koman en gouvernman ki serye e avanse. Donc, FA4JR zot ava ganny plis detay par ki poursantaz ki i pou ganny redwir me selman mon kapab dir avek tou bann anplwayer, tou bann travayer aparti le 01 Avril FA4JR koman en scheme ki kot gouvernman i asiste sekter prive i pou ganny aboli. I pou nepli egziste.

Anmenmtan Mr Speaker, parey monn koze oparavan monn dir ki koripsyon i enportan. Pou nou lager kont li. E koripsyon, i annan en kantite. Se letan monn asiz dan sa sez ki monn dekouver ki kantite koripsyon ki annan. E pour sa, nou pou ranforsi Anti-Corruption Commission e sa board ki ozordi i resevwar en sonm 1.8 milyon roupi pou ganny dizourd. Nou pou anmenn bann lamandman dan lalwa Komisyon Anti-Koripsyon e nou pou demande ki sa board i ganny retire e ava ganny ranplase avek en striktir ki ava ganny annonse. Me selman nou pa pou tire sa larzan avek Komisyon Anti-Koripsyon. Nou pou servi sa larzan pou nou pey pou 7 envestigater. Pou 7 dimoun kapab fer plis travay e si noun pran sa desizyon, e la mon espere ki Madanm May De Silva koman CEO, i pe ekout mwan byen. Nou pou ekspekte rezilta! Nou pou ekspekte ki sa bann lanniny koripsyon i ganny en lenvestigasyon apropriye i ganny fer e rezilta i ganny anmenn devan.E monn deza dir ki lalwa ki par lao nou tou. E letan mon pe dir lalwa i par lao nou tou, mon dir tou dimoun ki pe ozordi antreprann bann act koronpi, mon pe dir avek zot gara zot paski apre sa pa bezwen vin kot MNA, pa bezwen vin kot mwan akoz lalwa ki pou diriz tou keksoz. Mon anvi pandan sa lannen 2021 war rezilta e si lafen 2021 nou pa war rezilta, letan mon ava fer SONA an 2022 mon ava dir zot Anti-Koripsyon, sa Komisyon pe fermen.

Donc Mr Speaker ozordi nou bezwen travay serye. Lo en kote nou pe dir linite pou nou pep. Tir politik kot I pa devret ete. Vin avek politik serye. Nou annan nou en demokrasi kot lopozisyon i annan tou posibilite pou li fer son kontribisyon. I kapab fer son kontribisyon, person pa pou swiv ou. Person pa pou ekout ou telefonn. Pou napa okenn tonton makout ki pou fer letour ou lakaz aswar. Ou kapab dir sa ki oule me selman pa bezwen fer okenn incitement akoz sa ou ava pe sot en pti gin. Lopozisyon, mon demann zot ozordi pou zot osi tou anmenn en kontribisyon serye. E la mon anvi dir Onorab Gill, felisitasyon mon frer! Mon admire kimannyer ou pe travay e mon admire kimannyer nou de nou pe travay. Mon apresye kimannyer ou antre dan ou kominote e letan lopital Baie Sainte Anne i bezwen keksoz, mon war ou ansanm avek lezot lo Praslin Business Association ek bann lezot endividi pe vini akoz ou annan en leker pou ou distrik. Si nou tou nou ti travay avek sa lespri nou ti pou avanse. Donc, nou bezwen met dekote sa bann politik ki pa pou anmenn nou ansanm koman en pep.

Katriyenman letan nou pe dir nou pep nou bezwen vin en pep ki travay, annou sakenn ankouraz dimoun pou travay. Annou sakenn met en zefor pou nou fer sir dimoun i travay.  E lo lot kote, la mon lans en lot challenge e tou dimoun konnen ki pou dir ozordi drog in vin sa eleman dan nou sosyete ki pe retard nou bann zenn. E, monn donn warning, mon ti vin isi an Novanm, monn donn warning. Lo lezot plato, monn donn warning. Ozordi monm anvi donn warning final. Mon anvi dir avek tou bann trafiker drog zot in fini ganny zot dennyen warning. Silvouple, aret anpwazonn nou bann zenn. Nou pe vin apre zot. E nou pe vin apre zot san pitye. Nou pe vin apre zot pou nou liber nou bann zenn. Sa bann zenn ki zot in vin fer bann lesklav avek. Nou pa pou regarde kote ou ete. Nou pa pou regarde ki parti politik ou ti vot pour. Nou pa pou regarde ki fanmiy ki ou sorti ladan. Nou pe vin apre ou. Me la mon anvi osi dir avek ANB, zot osi tou. Nou pe vin netway zot. Nou pou bezwen annan nou en lorganizasyon ki konbat kont drog e non pa ki bann akonplis bann trafiker. Alors, si ou dan ANB ozordi e ou travay se koman en akonplis, mon ti ava konsey ou, ozordi Vandredi. Lendi bomaten al kot Komisyonner e prezant ou demisyon. Sa i ava meyer keksoz pou ou fer.

Nou pou, anmenmtan osi e mon kontan ki Sef Ziz i la mon pour adres, parey pe dir dan mon rol koman Sef Deta, mon anvi osi dir avek Sef Ziz, zidisyer i bezwen li osi zwe son rol dan en fason efektiv. Zidizyer Msye Sef Ziz fodre pa I involve dan koripsyon. Mon ti ava demande ki nou ganny nou en Zidisyer ki vreman delivre lazistis. Ki ed nou pou nou attend sa bann standar ki nou pe rode. E mon oule fer en lapel osi avek tou bann ziz, e parey ou konnen Msye Sef Ziz ou avek mwan noun annan bokou konversasyon. Monn osi annan konversasyon avek Prezidan Lakour Dapel e monn met klerman devan zot ki dan mon responsabilite mwan mon bezwen asire ki pou dir pei i mars lo en standar ki akseptab. E mon annan tou konfyans ki sa nouvo Zedisyer I ava kapab fer sa travay pou ede dan lalit pou nou kapab ariv standar kip li o.

Mr Speaker mon realize ki monn koz pou pres enn erdtan edmi. E letan mon pe konklir mon anvi ankor enn fwa fer en lapel pour linite dan nou pei. Fer en lapel pour rekonsilyasyon serye dan nou pei. Mon fer en lapel pou nou retrourn ankor lo Preanbil nou konstitisyon ki fer nou sa ki nou ete koman en pep. En pep fyer k’in sorti dan tou kwen dan lemonn. En pep fyer avek tou son bann kwayans relizye pou nou rekonnet kanmarad e pou nou viv dan larmoni. En pep ki devret debout fyer letan i tann son lim nasyonal i zwe, akoz sa lim nasyonal i devret bat dan pli profon son leker. En pep ki letan i regard son paviyon i realize ki se sa senbol ki ini nou tou. Alor lepep Seselwa mon demande ki nou kontinnyen viv dan larmoni, nou kontinnyen viv dan respe. E tou lezour letan nou leve nou rode kimannyer pou nou kapab fer sa pei bouz pli devan. Nou rode kimannyer nou kapab fer ki sak zanfan Seselwa i ava kapab ganny sa ki meyer. Ki larises nou pei i ava ganny partaze avek tou son zanfan.

Wi Mr Speaker, mon anvi letan mon pe terminen swet ou bonn sans dan ou travay ki ou annan pou fer letan ou pe diriz Lasanble Nasyonal. Mon konnen ki byento la zot pou annan bann travay serye spesyalman letan zot ava pe regard bidze me anmenmtan osi mon konnen ki pou dir ki lepep Seselwa I kontinnyen regard ver zot pour direksyon zot koman bann manm Lasanble. Kontinnyen fer sa bon travay ki zot pe fer. Kontinnyen ekout lepep Seselwa e annan sa lasirans ki pou dir zot annan zot en gouvernman ki pou ekout zot. En gouvernman ki pou pare pou donn zot koudmen. En gouvernman ki pou akonpanny zot.

Mr Speaker monn debout toultan pour la demokrasi, pour laliberte e pour loportinite egal pour tou zanfan Seselwa. Ozordi ankor enn fwa, mon re-komet mon lekor pour sa bann menm prensip. Zot kapab reste asire ki zot annan en dirizan ki ekout tou dimoun avek menm zorey. En dirizan anvi war nou pei pas atraver sa kriz ekonomik, oubliy sa sitiasyon COVID e debout fyer koman Seselwa. Mon termin avek parol sa poem ki sa zenn Amerikenn ti resite zour ki Prezidan Biden ti vin Prezidan. Sa fraz k’in tous mwan plis i dir, “There is always light if only we are brave enough to see it. If only, we are brave enough to be it” an dot mo, “I toultan annan lalimyer si nou ase brav pou nou war li. Si Selman nou ase brav pou vin sa lalimyer,” ki nou tou dan nou pei Sesel nou ganny sa kouraz pou nou vin sa lalimyer, pou ekler nou pep. Pou fer nou nasyon mars pli devan e mon demande ki nou mars dan sa lalimyer e ki nou demann Bondye tou Puissant pou beni nou, pou beni nou pei ozordi e pou touzour.

Mersi bokou.

» View all