Speeches

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Nasyonal le 29 Zen 2020

26 June 2020 | State House

Frer ek ser Seselwa,

Ozordi i fer 44 an depi ki Sesel ti vin en nasyon lib e endepandan. Le 29 Zen 1976, nou pei ti pran son plas parmi bann leta souvren dan lemonn.  

Sa lannen nou selebre nou Lazournen Nasyonal dan en fason diferan, an vi nou sitiyasyon lirzans lasante piblik, kot nou bezwen nou tou respekte bann gidans e konsey pou pa fer bann gran rasanbleman pandan sa peryod ki nou ladan. Mon remersye zot tou pour zot konprenezon e zot lespri solidarite.

Annou pran en moman ozordi pour nou mazinn tou Seselwa atraver Zenerasyon kinn travay avek pasyon, kouraz e devouman pour batir fondasyon nou pei. Ozordi, nou dir zot mersi.

Pandan sa 44 an, Sesel in akonplir bokou. Seselwa in travay tre dir e in sakrifye bokou pour anmenn nou pei lo nivo kot i ete ozordi. Okomansman sa lannen, nou lekonomi tin ariv a en pwen ki ti donn nou tou konfyans ki 2020 nou ti pou fer pli gran sikse.Me malerezman, Sesel ek lemonn an antye in ganny frape par pandemi COVID-19. Sesel ek lemonn pe ganny sekwe. E nou koman en pti pei, nou pe sibiy sa lenpakt ki COVID-19 pe annan lo nou lekonomi.

Me mwan, mon konfyan ki fas a sa defi, Seselwa pa pou bes lebra. Mon annan gran konfyans dan pep Seselwa pour fer tou sa ki neseser pour nou sirmont sa difikilte ansanm. Sa ki enportan se nou reste en pep ini, en pep solider e fyer. 

Dan tou kriz i osi annan loportinite, e dan sa moman difisil, annou pran lokazyon pour reflesir lo sa ki nou kapab fer –  lo nivo endividyel, lo nivo la fanmir, lo nivo la kominote, lo nivo nasyonal – pour nou pli byen travers sa moman difisil e repran nou larout progre.

Sakenn de nou dan nou silans, dan nou refleksyon, annou ekout lapel nou Sesel. Sa Sesel ki nou patri kin bers nou.

Nou Lafet Lendepandans i en dat ki ini nou, en senbol pwisan nou linite nasyonal. Annou renouvle nou langazman koman sitwayen pou ranforsir nou linite nasyonal. Annou promouvwar sa linite ek lespri travay ansanm pour nou pli byen kapab konman en nasyon travers sa tanpet ansanm.

 

Frer ek ser Seselwa, ansanm noun byen konstrir nou fondasyon. E la ki nou pe komans sa nouvo paz fas a pli gran defi nou lepok, nou bezwen tou sa bann lafors, tou sa bann valer, ki nou posede pour nou kontinyen konstrir nou pei. Annou mazin nou zanfan ek zot lavenir, e fer tou pou asire ki i enn ki briyan.

Ozordi i en moman lafyerte pour nou pti pei beni. Nasyon Seselwa in akonplir bokou dan sa 44 an. Malgre difikilte, malgre letan dir, nou pou arive.

Dan linite, avek sa devosyon anver nou patri e sa volonte pou bos nou tou ansanm pour Sesel, nou pou remonte e nou pou trionfe. Se sa lakle nou byenet e nou lavenir.

 

Koste Seselwa.

A tou nou frer ek ser Seselwa, partou kot zot ete, mon swet zot en bonn fet Lendepandans. 

Ki Bondye i kontinyen beni nou pei e protez nou pep.

» View all