Speeches

Diskour Prezidan James Michel A Lokazyon Resepsyon Pour Bann Dimoun Aze , State House, 16 Novanm 2012

16 November 2012 | State House

Prezidan René,
Madanm René,
Prezidan Mancham,
Envite Distenge,
Ser envite,

Prezidan René, mon remersye ou pou ou bann parol saz.

Nou lazwa i gran pou akeir, tou dabor, Prezidan René parmi nou. Nou rasanble toulezan pou rann en temwanyaz vibran tou sa ki nou zenerasyon pli aze in  fer pour nou pep. Nou profit sa lokazyon pour selebre laniverser Prezidan René, sa zonm ki’n touzour ganny dekri konman arsitek  developman  ekonomik e  sosyal nou pei.  Nou salye son vizyon e nou aplodi li byen for.

En byenveni spesyal pour nou bann envite pli aze sorti partou atraver pei. Nou osi akeir parmi nou nou de konpatriot, Rolly Tambara ek Marc Sangoire, ozordi.   Apre en long traze e bokou soufrans zot avek nou pe selebre sa lokazyon kot nou rann omaz e rekonnet travay  nou bann sitwayen  pli aze.  Rolly ek Marc, mon partaz lazwa ki zot fanmir e  lepep Seselwa  pe resanti.  Mon swet zot en bon selebrasyon!

Ozordi, nou  rezwenn  ankor enn fwa, parey tou le zan, pou rann omaz en zenerasyon ki’n ede konstri nou pei. En zenerasyon kouraze ki’n ede tras en meyer lavenir pour nou.

Bokou fwa nou koz lo sa mo lavenir. Nou bann gran plan devlopman i viz ver lavenir.  Nou koz bokou lo nou bann zenn, nou bann profesyonel, nou bann zanfan.  Nou kontinyelman fer rapel ki se zot lavenir nou nasyon. Zot ki pe  pran larelev.   Mon kwar ki fodre zanmen nou oubliye ki zenerasyon presedan ki’n pas nou larelev.  E zot i’n dir nou: vwala, nou pe donn zot lakle pour lavenir! Sa zenerasyon pli aze i osi enportan ki sa enn ki pe  leve. Fodre pa zanmen nou bli sa. Alors annou pa mank  en loportinite pou dir mersi e apresye travay ki’n ganny fer dan lepase.

Si nou pe koz bokou lo en lavenir  ki briyan pour Sesel, si nou pe koz lo lavenir nou pei avek bokou lantouziasm, set akoz tou ti konmans dan lepase.  Se gras a sa zenerasyon travayer ki’n travay dir pou konstri sa fondasyon ki ozordi Sesel pe debout fyer e konfyan dan limenm. Nou eksprim zot tou – a tou nivo – nou senser rekonesans. Prezidan René, i’n enn sa dimoun ki’n travay pou met sa fondasyon solid e ki ozordi nou pe debout e pe planifye lavenir lo la.

Prezidan René,
O-non lepep Seselwa e an mon non personel, mon dir ou mersi senserman pour ou kontribisyon formidab ki ou’n fer dan nou pei. Nou dir ou mersi pou donn nou pei Sesel ou kouraz ek ou lanmour.  Nou apresye ki sa  fondasyon  pour en meyer lavenir se sa zenerasyon pli aze ki’n depoze.  E ou, ou’n en militant, en dirizan e en krwayan dan lavenir nou pei.  Mersi Prezidan  Rene.

A en moman kot lemonn pe fer fas avek bann boulversman finansyel e kot lanmizer pe ronz bann pei bokou pli avanse ki nou, kot pansyon ek sekirite sosyal pe ganny koupe, e kot bokou governman pa kapab protez zot sitwayen pli aze, nou, nou determinen pou reste pli konsyan lo bann bezwen nou bann dimoun aze.   Nou determinen pou protez sa zenerasyon ki, atraver zot lasyer, zot i’n ede konstri nou pei ki ozordi i enn parmi bann pei ki pli gou pou viv dan lemonn.

Nou pou tenir for pour ki dimoun aze dan nou pei i zouir bann benefis ki ganny prevwar dan nou Konstitisyon.  Nou determinen ki nou bann dimoun aze i kontinyen ganny zot konfor e viv dan dinnyite. Zot i’n merit li. Dan sa loptik, Gouvernman i’n ankor enn fwa fer provizyon lannen prosenn pou donn en logmantasyon 200 roupi nou bann pansyoner.

Sa lokazyon ozordi, i en loportinite pou  demann tou bann zenn pou pran en pe letan e koz avek zot vye paran.  Donn zot lokazyon osi pou eksprim zot, ekout zot konsey. Atraver zot leksperyans, aprann bann leson lavi. En manm nou fanmir ki aze i pa en fardo me plito en kado.  Atraver son konesans ek son leksperyans, nou aprann bann leson lavi ki nou pa kapab trouve dan okenn liv.

Ozordi alors, ankor enn fwa, nou zwenn ansanm avek lepep Seselwa annantye pour remersye nou zenerasyon pli aze e eksprim zot nou lafeksyon. Nou osi fer zot rapel ki Sesel i la pour zot zis parey zot ti la dan lepase pour nou.

Mon swet Prezidan René bonn fet laniverser.  Mon egalman swet Msye Guy Poussou ki osi pe selebre son lanniverser e ki i la parmi nou, e osi tou dimoun aze ki pe selebre zot laniverser ozordi.
Mersi e bonn fet.

» View all