Speeches

Ladres Prezidan James Michel a lokazyon lazournen Lafors Defans (25 Novanm 2010)

26 November 2010 | Defence

Ladres Prezidan James Michel a lokazyon lazournen Lafors Defans
25 Novanm 2010

Minis,
Komandan Lafors Defans,
Komisyoner lapolis
Zofisye e tou manm lafors defans,
Ekselans
Envite distenge,

Avan tou, mon oule remersye nou Lafors Defans ki pe fer en travay remarkab dan lalit kont piratri. Konman Komandan-an-sef, mon fyer pou diriz nou lafors militer. Sesel i fyer!  Semenn pase, nou ti vwar ankor en fwa tenasite ek bravour nou  bann  solda.  Dan en loperasyon militer, nou ti reisi sov set nou peser Seselwa dan lanmen pirat Somalyen.

Nou ti pas en mesaz tre kler: malgre nou pti, bandi pa pou met nou otaz.  Nou pou defann nou patri, nou pou protez nou bann konpatriyot a tou pri.  Nou rekonet ki piratri i en realite ki nou bezwen fer fas avek. E mon fyer pou dir ki nou lafors defans i pare pou fer fas a sa realite. Lepep I rekonnet travay formidab ki nou Lafors Defans pe fer e nou felisit zot pou zot bravour. Byento nou pou onor ankor en fwa nou solda kin partisip dan sa loperasyon militer semenn pase.

Si ou demann mwan, kwa ki definir en vre patriot, mon larepons se: sa enn ki debout fyer dan son liniform e pa zis dir, me viv o servis mon pei avan mon lekor.  Sesel i sanse akoz i annan bokou sa bann zonm ek fanm dan liniform parey.  Ozordi, a lokazyon Lazournen Lafors Defans, nou onor zot e nou dir zot mersi.  Lazournen Lafors Defans i osi donn nou sa lokazyon pour nou remersye tou sa ki’n siport nou, isi e a letranze.

The 25th November has always been a day where we celebrate the achievements of our Defence Forces, and we know that our national achievements are anchored in the strong relations we have with partner countries.  We thank our partners who have supported us throughout our nation’s history and your support is even more valuable today as we face a common enemy- piracy. 

Nous continuons notre travail de lutte anti-pirate en collaboration avec les forces Atalantes- et nous apprecions sincerement ce soutien operationel et logistique de plus haut niveau. Avec la croissance en nombres des attaques, il est evident que le combat contre la piraterie exige de nouveaux moyens- nous ne pouvons nous satisfaire de la situation actuel.  Nous reaffirmons notre volonte d’etre un partenaire actif et efficace dans ce combat pour permettre le commerce et le developpement de nos iles et de notre region a continuer dans les meilleures conditions.

We cannot forget also the support of our bilateral partners who have been at our sides in many ways. Our thanks go to India for their donation of our ship, Topaz which has made all the difference, and to the technical expertise they are providing to train our soldiers.  Our thanks also to China, Russia, the EU and its member states, the US, and all other partners that have contributed in one way or another to provide support to our armed forces.  We fully appreciate also the support of the UAE to build our new Coastguard base and donation of equipment bringing a new dimension to our military forces.

Ser Solda, Ser pep Seselwa,
Pli boner nou’n ekout en zenn  ki pe  swiv progranm Zenn Dirizan Militer, koz avek pasyon lo lapar son bann koleg.  Son ladres in rapel nou rezon-det  nou lafors.  Le 25 Novanm alor i pa zis en selebrasyon, i pa zis  en lazournen. Me i osi en lokazyon  pou nou apresye bann gardyen nou souvrennte e nou bann aki ekonomik ek sosyal.  Zot bann gardyen tou sa ki nou ete ozordi.  Zot bann gardyen sa dinyite ek lafyerte ki fer nou sa  nasyon Seselwa.

Ozordi, i osi lokazyon pou partaz nouvo vizyon Lafors Defans.  E dan sa prose, mon swete ki sak solda i rekonet li ladan, e pou sa zenn ki pa ankor fer en swa karyer me ki annan en lanmour enkondisyonnel pour son patri, li osi i vwar  son plas e zwenn nou .

Sak solda i kapab santi ki i ganny apresye par son pei, son gouvernman e par son siperyer.  En ledikasyon ek sansibilizasyon piblik pou ganny fer pou valoriz sa karyer. 
Sa nouvo vizyon i viz ver developman en lafors modern, profesyonel e efikas. I enkli sa bann eleman swivan : 

 • Promouvwar e donn en sans direksyon byen kler dan Lafors ki ranforsi valer pou developman 
 • Kontinyen batir en Lafors ki pare pou demen. En Lafors ki met Sesel avan tou e ki pare pou nenport ki evantyalite.
 • Konsolid e promouwvar sa koezyon, larmoni e linite dan nou Lafors ki a fer ki nou reste touzour disiplinen e travay konman en lekip.  Sa i tre, tre enportan, akoz se travay lekip ki valorize SPDF.
 • Moderniz striktir ek bann prosedir militer pou ki nou ariv ver lekselans. 
 • Amelyor lenfrastriktir pou ki nou solda i ganny akse avek bann fasilite modern.
 • Rod nouvo lekipman e fasilite pour ogmant kapasite nou lafors.
 • Donn motivasyon e lankourazman nou bann solda e donn zot sa direksyon  kler pour developman zot karyer.
 • Donn plis trening o nivo pou ki nou zonm ek fanm dan liniform i pare a tou moman e a tou pri pou defann nou konstitisyon ek nou patri.
 • Kontinyen kiltiv en sans apartenans dan lafors. En solda i merit dir ki i fyer ki i en solda dan Lafors Defans pep Sesel
 • Edik lapopilasyon lo lenportans nou militer e ankouraz sipor lakominote
 • Prezant en  nouvo plan welfare pou nou bann solda ki pran kont larealite ozordi.
 • Komans en kiltir konsiltasyon dan tou younit.  Solda i merit ganny en lokazyon pou eksprim zot lekor akoz zot pas plis zot letan lo kan e i enportan ki zot viv byen.
 • Entrodwir en nouvo scheme of service apartir Zanvye 2011 ki pe ofer pli bon saler e lezot benefis.
 • entrodwir en nouvo scheme pansyon
 • Ankouraz plis aktivite kot solda i ranforsi zot lespri linite e fraternite, par egzanp atraver spor.
 • Entrodwir bann domenn spesyalizasyon tel ki radar ek konminikasyon modern¦ 
 • Ranforsi plan developman karyer e avansman dan lafors

Manm Lafors Defans,

Lafors Defans pep Sesel ozordi, le 25 Novanm 2010 in montre son rezon-det.  Letan serten  ti pe kriye annou ferm SPDF, Sesel pa bezwen militer, Gouvernman pe depans tro bokou avek bann solda, militer i en gaspiyaz larzan ¦ nou ti vwar pli lwen; nou ki kontan Sesel, nou ti oule protez sa pep beni e sa lape ki nou zouir.

Levennman sa lannen tousel kot nou vwar nou bann zonm dan liniform pe defann nou teritwar kont pirat Somalyen , kot nou bann zonm dan liniform in sov lavi zot bann frer Seselwa  dan lanmen pirat, in fer nou realize ki sa governman in toultan vwar byen lwen.  Vizyon pou kree en lafors elit,( special forces) Tazar ti en vizyon kler akoz ozordi nou pe vwar rol ki sa younit profesyonel militer pe zwe dan proteksyon nou lekonomi ek nou pei. Sa gouvernman in toultan travay pou sovgard nou bann aki ek nou bann resours ki noun travay lizour konman aswar pou gannyen.  Sa gouvernman i kontan Sesel! 

Ozordi ki nou pe vwar?

Serten ki dezespere pou pouvwar pe sant welfare militer.  Kestyon ki nou bezwen demann nou lekor se depi kan zot ti enterese avek nou solda? Depi kan sa menm group dimoun ki pibliy dokiman militer kot en nouvo baz naval pe ganny konstri i enterese avek welfare nou solda? Eski zot aksyon iresponsab pa pe met  sekirite nou solda e nou pep an risk? Mon lans en lapel avek tou nou solda pou fer atansyon: nou bezwen konn sa diferans ant en demars dezespere pou kree dezord dan nou pei, e gard nou bann aki a tou pri.

Avek developman ek transformasyon ki pe kontinnyen arive dan nou pei, nou militer i osi fer fas avek bokou defi.  Se pour sa rezon ki i annan anviron en an deza ki nou’n konmans travay lo en nouvo scheme of service pour militer ek lapolis.  Ozordi mon annan loner prezant zot avek nouvo scheme Lafors Defans ki pou pran lefe a partir Zanvye 2011.  Sa scheme i pran kont bann realite sosyal ek ekonomik nou pei e osi spesifisite nou Lafors.  I kouver  saler, allowance, formasyon, gratwite e lezot.  Dan sa menm loptik nou swete ki en tel scheme i ankouraz plis zenn pou zwenn Lafors.  Sa nouvo œscheme of service i lemeyer ki nou kapab ofer pour lemoman an prenan kont nou realite ekonomik. Dan konteks lord ek lape, nou lafors lapolis pou osi ganny prezante avek zot nouvo scheme of service Zanvye  lannen prosen.

Apard sa nouvo scheme of service, i annan en seri miting konsiltativ ki mon ti donn direktiv pour Lafors antreprann. Sa konsiltasyon in kouver reprezantasyon tou solda dan SPDF.  Monn etidye rapor swivan sa bann miting, e ozordi mon donn mon langazma personel ki kot i mal nou pe aranze. Noun deza konmanse avek sa scheme of service e lezot. Kot i byen nou pe anbelir.  Nou vwar sa o nivo formasyon parey sa progranm Zenn Dirizan Militer.
Parmi bann rekonmandasyon ki mon siporte e ki fodre nou adres vitman se:

 • En scheme lakaz separe pou nou bann solda i ganny met an plas.
 • Revwar e fasilit sistenm transportasyon pour deplasman bann solda.
 • Asire ki fasilite dormi, rekreasyonel e formasyon i a en standar tre o.
 • Revwar prosedir akse avek  meyer fasilite lasante 
 • En sistenm welfarebyen etabli pou ed nou solda

Monn apwent en konmite pou enplimant sa bann  rekonmandasyon. E touzour dan kad developman karyer dan militer, nou pou fer en restriktirasyon an zanvye 2011.

En solda i legzanp en vre patriyot.  Otan ki nou viv nou bann prensip ki ti pous nou pou zwenn Lafors Defans, otan ki nou kwar dan nou pei,  e otan ki nou lwayote i anver sa ki byen pour nou pei, lavenir i reste plen avek lespwar.  Kot nou’n arive ansanm, sa ki’n nou’n konstri ansanm, sa ki nou’n defannn ansanm nou pou garde.  Lafors Defans pep Sesel i reste touzour enn bann pli bon lenvestisman ki nou pei in fer.  Nou bann zonm ek fanm dan liniform i reste touzour gardyen sa pei e sa pep beni.

Ki Bondye i kontinyen gid zot lwayote pou sa ki byen pour Sesel. Mersi e bonn zournen Lafors Defans.

 

» View all