News

Diskour par Prezidan Larepiblik, Msye Wavel Ramkalawan

22 November 2021 | State House

Ser ek Frer Pep Seselwa

Mon vinn devan zot pou delivre en mesaz tre kourt.

Parey nou tou nou konnen bann levennman k’in arive sa dernyen semenn in anmenn bokou spekilasyon e bokou rimer. Mon ti enform zot semenn pase, dan en kominike lapres ki Komisyonner Anti-Koripsyon ti enform mwan ki pou dir zot t’in komans en travay an relasyon avek disparisyon sa 50 Milyon dolar detrwa lannen pase e atraver zot lenvestigasyon zot t’in deza aret serten dimoun e ki zot annan lentansyon aret lezot dimoun.

Dan zot envestigasyon zot in osi dekouver serten zarm ek arminisyon e lapolis in ganny sa bann zarm ek arminisyon e zot, zot pe fer zot prop lenvestigasyon.

Otomatikman sa in anmenn bokou rimer e bokou spekilasyon parmi nou pep e pandan sa wikenn mon konnen zot in ganny tou sort kalite mesaz e mwan osi monn resevwar sa bann mesaz. Se pour sa rezon ki tanto mon anvi dir avek zot ki pou dir napa okenn rezon pou dimoun annan okenn lafreyer e mon demande ki tou sa bann rimer ek bann spekilasyon i arete.

Ser ek frer Seselwa

Sa bann spekilasyon e sa bann rimer pa per fer nou pei dibyen. I annan serten dimoun ki letan zot lir sa bann mesaz e zot antann sa bann parol sa i anmenn zot pou viv dan lafreyer.

Ser ek frer

Pa bezwen les okenn sa bann parol fatig zot. Mon vinn devan zot pou mwan dir avek zot ki nou pei I annan tou stablitle neseser. Napa okenn parol koudeta, napa okenn plan sibversyon e napa okenn plan vyolans. Nou pei okontrer pe mars dan semen lape, dan semen prosperite e nou pe fer ekstrememan byen.

Alor, mon anvi fer en lapel avek bann dimoun ki pe senm sa bann tel parol pou silvouple annou arete.

Annou mazinen ki nou pei Sesel nou presip se Rule of Law, sa vedir nou mars anba lalwa. Mon demande ki nou les tou sa bann lenstitisyon fer zot travay dan tou lendepandans. Se pa lepep Seselwa ki pou ziz sa bann dimoun me se lakour. E tou dimoun ki swa bann ki ganny arete zot annan zot dwa anba lalwa, zot annan zot dwa pou zot ganny zot avoka pou defann zot. Alor silvouple annou les bann diferan lotorite fer zot travay dan en fason profesyonnel me osi dan en fason ki dwat an respektan dwa konstitiyonnel tou bann diferan dimoun.

Donk, tanto napa okenn rezon pou nou konman en pep viv an lafreyer. Mwan koman Sef Deta, mon kapab dir avek zot ki tou keksoz i trankil dan nou pei. Alors Ser ek Frer Seselwa annou kontinyen viv dan lape, annou kontinyen konstrir nou pei e annou kontinyen viv dan larmoni.

Mon swet zot en tre bon lanwit e osi en tre bon la semenn e mon priye ki nou pei i ava kontinyen konn sekirite, lape e prosperite.

Mersi bokou e Bonswar.

 

» View all