News

Ladres par Prezidan Wavel Ramkalawan lo sitiasyon COVID-19: Le 29 Desanm 2020

29 December 2020 | Health

Frer ek Ser Seselwa,

Ozordi mon vin devan zot avek gran konsern swivan devlopman kritik lo sitiasyon COVID dan nou pei. Levidans ki nou pe ranmase pe montre ki nou annan transmisyon COVID dan nou kominote e deswit sa i fer ki koman en pep nou pou bezwen nou tou ansanm pran sa moman avek en lespri bokou pli serye e obzerv tou bann mezir ki Minister Lasante i donnen.

A ler aktyel nou annan en pasyan ki’n teste pozitiv ki dan ICU Lopital Perseverans dan en sitiasyon tre kritik. Nou tou nou pe priye ki i ava refer. Mon enplor nou pep pou met sa imsye ek son fanmiy dan zot lapriyer. I annan 2 lezot dimoun ki’n teste pozitiv avek tes PCR, tandi ki 6 lezot dimoun in teste pozitiv e pe esper konfirmasyon.

En total 69 dimoun i ganny trouve dan sitiasyon risk tre o. Parmi zot i annan 28 travayer lasante ki’n ganny idantifye koman kontak. Parmi i enkli bann spesyalis ki ti a pe travay dan ICU e dan bann sant lasante kot sa pasyan in resevwar tretman medikal. Sa sitiasyon i fer ki i annan bokou presyon lo nou servis lasante.

Avek sa sitiasyon, mon fek fini diriz Komite Platinum lo KOVID e sa i bann mezir imedyat ki Komisyonner Lasante Piblik, Dr. Jude Gedéon pou pran pandan sa prosen 14 zour an mezir ki 

lekip lasante ek lezot lazans i kontinyen pran tou bann mezir apropriye pou idantifye bann kontak pou met sa sitiasyon trakasan anba kontrol.

Bann mezir i konm swivan:

  1. I annan en reskriksyon lo tou rasanbleman piblik

 

  1. Tou lekol depi lakres ziska pos segonder pou reste fermen

 

  1. Pou napa okenn seremoni relizye eksepte fineray anba gidans ekzistan

 

  1. Bar, kazino, SPA, gym ek sinema pou fermen e sa i enkli bann aktivite lwazir

 

  1. Tou sport konpetitiv pou ganny fer san spektater

 

  1. Tou dimoun i ganny demande pandan sa peryod festivite pou rasanble zis avek zot fanmiy pli pros.

 

  1. Tou landrwa travay i ganny demande pou ankouraz travayer pou travay dan lakour

 

 8.    Erport pou reste ouver pou resevwar viziter anba bann kondisyon ekzistan

 

Komisyonner lasante ek lotorite konsernen pour donn plis detay dan zot konferans depres demen Merkredi.

Sa bann mezir i strikt, me nou bezwen al dan sa direksyon pour nou protez lasante nou pep e esey refer nou pei dan sa sitiasyon enkyetan.

Mon demann tou dimoun pou kontribye e zwe en rol pozitiv, sankwa nou pou trouv nou pe bezwen pran bann mezir pli strikt. Nou pa anvi ariv dan sa sitiasyon, alor annou kolabore ansanm.

Mon anvi reasir nou popilasyon ki Minister Lasante pe fer tou sa ki i kapab ansanm avek lezot lazans pou met sa sitiasyon anba kontrol. Mon ankor enn fwa fer en lapel avek tou dimoun pou pran bann prekosyon neseser tel ki met mask, gard zot zistans, lav lanmen e evite pou rasanble an piblik.

Sitiasyon i tre grav e alor, konman en pep serye e konsansye, annou montre nou lafors e ede pou met sa sitiasyon anba kontrol.

Ki Bondye i beni nou pep, bann ki malad e tou lazans konsernen dan sa moman.

 

Mersi bokou

» View all