News

Children's Day message from the First Lady

01 June 2010 |

June 1, 2010 -- Let us always work for the wellbeing of our children, the First Lady, Mrs Natalie Michel, who is also the chairperson of the Children's Home Foundation, said in her message on the occasion of children's day today.

The Message Reads:

First Lady's Message For Children's Day
2010

Ser zanfan,
I en tre gran lazwa pou mwan adres zot ozordi a lokazyon zot lafet. Sesel antye parey sak lannen, pe dedye sa zour pour selebre zot lanfans, en lanfans ki permet zot viv zot lavi koman zanfan, grandi e epanouir dan lanmour ek lafeksyon zot fanmiy, zot zanmi, zot ansenyan, e tou lezot dimoun ki prezan dan zot lavi.
I devwar nou tou pou fer sir ki nou zanfan I ganny sa proteksyon neseser pou protez zot kont bann danze ek risk, kot zot ganny bon gidans pou ki zot ganny bon valer  pou met zot lo en bon semen lavi.

Tenm sa lannen a lokazyon lazournen zanfan se "Zanfan: An preparasyon pour lavenir". I enportan koman en sosyete pou nou reflesir lo ki fason nou prepar nou zanfan pou lavenir, ki nou pe ansenny zot ozordi pou demen? Nou konnen ki tou sa ki  zanfan I aprann e viv ozordi, pou annan en lenflyans direk lo zot  lavi demen.
Lenportans donn zanfan en bon preparasyon ozordi pou demen set  akoz se zot ki sa fondasyon nou fitir. Alor I tre enportan ki nou ed nou zanfan develop tou zot potansyel, ed zot idantifye e devlop zot lentere pou ki zot met an valer tou zot kapabilite, pou ki nou fondasyon pou demen I enn ki solid.

Nou tann bokou koze  konmela ki zanfan I perdi zot linonans boner, fas avek tro bokou akse lenformasyon e lezot lenflyans. Paran I war li difisil pou kontrol  kantite e kalite lenformasyon ki  zanfan I ganny akse avek. Se sa ki I tre enportan ki paran I konnen ki zot zanfan I fer, kwa ki zot ganny akse avek, e pou tenir en relasyon tre pros ek zot zanfan.
Mon tia kontan profit sa lokazyon lazournen zanfan ozordi pou demann paran pou touzour rod boner zot zanfan. Apard keksoz de baz ki paran I devret pe donn son zanfan, Enn bann keksoz gratwit ki zanfan I rode ek zot paran ,se lanmour, letan, latansyon ek lekout, ki osi form sa bon baz ki zanfan I bezwen pou en bon fondasyon pou demen.

I fer mwan en gran plezir pou swet tou zanfan dan Sesel en tre bonn fet, mon swete ki zot pas sa lazournen dan lazwa e dan en lespri la partaz.  Annou mazinn dan en fason spesyal bann zanfan ki malad e bann ki pe pas dan difikilte, isi Sesel osi byen ki atraver lemonn. BONN FET ZANFAN!

 

» View all