News

Love our children like we love ourselves

01 June 2010 |

June 1, 2010 - "Children are our future, and it is for this reason that we prepare them well," President James Michel said in a message to mark children's day today.

The Message Reads:

Mesaz sorti kot Prezidan alokazyon Lazournen Zanfan
2010

Sak zour dan nou lavi adilt, dan travay gouvernman, dan progranm lezot lorganizasyon pour byennet lapopilasyon, zanfan i okip en plas tre enportan.

Le 1 Zen i sa dat spesyal ki dedye a byennet zanfan partou dan lemonn.  Mon fanmiy, ansanm avek mwan, nou zwenn bann paran, ansennyan ek lepep Seselwa pou partaz sa lazournen avek nou zanfan. 

Tenm pour sa lazournen, Zanfan: An Preparasyom pour Lavenir, i tonm byen avek nou tenm nasyonal Ansanm, Nou Pare pour Demen.  Nou zanfan se nou. Nou zanfan se kontinyasyon nou lavi. Annou kontan nou zanfan parey nou kontan nou prop lekor. Zanfan se lavenir, e i pour sa rezon ki nou prepar zot byen. Demen, ler nou zanfan i vin adilt, zot osi a fer sa bon preparasyon pour sa zenerasyon ki vin apre.

Mon senserman kwar ki tou zanfan i ne inosan, zot ne bon. Larealite se ki sa monn ki zot ne ladan i pa touzour ideal pour elev en zanfan e fer li grandi byen.   Lamazorite paran i zwe zot rol byen pour komans donn zot zanfan bon valer depi kot lakour, pour komans donn zot sa ledikasyon de baz pour zot entegre byen dan lanvironnman lekol apre. Gouvernman ek lezot partner dan ledikasyon i envestir pli gran porsyon bidze nasyonal pour laprantisaz.  Bann larelizyon i donn sa bon gidans pour ledikasyon moral. Bokou lezot lorganizasyon e NGO i angaze dan bann aktivite, e pe konplemant ledikasyon formel pour ki nou zanfan i byen prepare pour demen.

Mon osi dir en gran mersi bann volonter ki travay dan bann mouvman ek progranm, e ki annan lentere nou zanfan aker. Ozordi i en zour pou osi montre lapresyasyon pour travay nob ki zot pe fer pour byen prepar nou zanfan pour lavenir.

Sak adilt i annan en kontribisyon pour fer. Annan respe pour kamarad, montre linite, i deza en gran kontribisyon. Paran, ansennyan ek bidze ki gouvernman i donnen i kapab pe donn pli gran sipor posib, me tou sa la i anven si sa pli gran lanvironnman andeor lakour, andeor lekol i pa konvenab pour nou zanfan grandi ladan.

Dan program En Moman Avek Prezidan dimans swar mon ti koz lo reform dan ledikasyon. Nou pe mont lo en lot nivo dan nou program letid. Apre ki nou'n konsolid nou sistenm ki garanti menm sans pour tou zanfan Seselwa, aprezan nou pe rod en pli bon kalite ledikasyon pour nouvo zenerasyon.  Nou pe touzour rod sa meyer lanvironnman pou zanfan aprann.
  
Nou pe vwar ki ledikasyon dan lekol pa sifi. Nou bann paran ek adilt, nou kapab fer serten desizyon akoz nou leksperyans dan lavi. Annou ozordi, e toulezour, mazin sa zanfan inosan, ki pa kapab defann son lekor.

Pour nou zanfan, pour nou lavenir, annou touzour mazinn en lanvironnman sen kot i bon pour nou tou viv ladan. I devwar sak sitwayen Seselwa pour met latet ansanm, e trouv solisyon pour bann fleo dan nou sosyete.  Annou fer li pour byennet nou zanfan. Nou kontinyen pres lanmour, me nou osi bezwen ferm kot i neseser.

Nou swet tou zanfan, partou kot zot ete, bonn fet le 1 Zen. Zot touzour dan nou lapriyer. Nou pou touzour donn sipor bann paran.  Ki Bondye i beni zot tou.

 

» View all