Messages

Mesaz Prezidan Larepiblik alokazyon Lafet Nasyonal - 29 June 2023

29 June 2023 | State House

Ser ek Frer Seselwa,

A lokazyon selebrasyon nou lazournen Lendepandans, Mon swet zot tou en bonn fet nasyonnal. Mon priye ki koman en nasyon ini e beni, nou kontinyen envok benediksyon Bondye Toupwisan lo nou popilasyon e lo nou pei Sesel. 

47an dan lavi en pei I fer nou ganny klasifye koman en nasyon zenn. Nou ankor pe pran konensans tou sa ki otour nou, pe plannifye, aspire e formil bann lide ki nou espere pou fer nou debout for lo nou lipye e vreman respir sa lafyerte koman en sel pep. Wi, nou pou fer fot, me se pa sa ki konte. Sa ki enportan se ki letan nou tonbe, nou ganny sa kouraz pou releve, sakouy sa lapousyer lo nou e repran sa determinasyon pour nou avans devan. Se sa sa lespri Kreol Seselwa ki sirkile dan lavenn sak Seselwa e ki nou anvi osi pas avek tou dimoun ki nou rankontre.

Apre ki monn fer bann rankont piblik e dyalog avek zabitan dan nou 26 distrikt, mon bezwen dir ki mon vreman satisfe avek sa rezilyans ek lafors ki nou pep I montre. Sa pep in sibir bokou, me sa pann kas son lespri pour avans devan. Sitwayen Seselwa I annan lafwa e I krwar ki son sitiasyon I kapab amelyore. Bravo mon pep Seselwa. Se sa lespri ki pou fer nou atenn nou bann rev e fer nou ansanm bouz nou pei pli devan avek en lafyerte lezitim e merite. Annou reste dan menm tim e nou ava gout laviktwar dan menm lekip.

Zisteman pandan sa ban miting piblik, monn kontan war sa nouvo lespri donnen pou konstri bann kominote ki pe leve parmi nou pep. Seselwa in tou-l-tan annan en bon leker, e mon vreman apresye ki bokou dimoun ozordi pe rode kwa ki mon kapab fer pour mon kominote ek mon pei. An mezir ki bann miting in deroule, noun war sitwayen kin ofer lanplwa bann zenn, rezidan kin donn later pou fer bustop oubyen menm pou fer semen pou deblok 50 kare later pou fer land bank, lezot I repar lakaz serten dimoun aze oubyen fer kado lenstriman misikal pour devlopman nou lazenes. Lalis I long, me I ankourazan. Pour tou sa bann zes vreman admirab, lo non pep Seselwa, mon anvi dir en gran mersi. Annou kontinyen konstri nou pei avek sa bann pyer vreman solid e dirab pour en meyer demen.

Boukou keksoz pe arive otour nou e fodre ki a tou moman nou reste alert. Fodre sak Seselwa I reste en partisipan aktiv dan sa devlopman. Nou bezwen met lanfaz lo nou devlopman moral e kominoter an mezir ki nou regard nou devlopman ekonomik ek nou lenfrastriktir. Sa de I mars ansanm e se pour sa rezon ki fodre pa ki nou regard zis sa kote materyel, me regarde ki mannyer koman en pep nou devlop sa karakter neseser e matir ki pou fer nou atase avek sa ki pou ranforsi nou moralite, ed nou batay kont bann fleo e fer nou zanfan ek nou zenerasyon kontinyen aspire pou rod sa ki byen e detri sa ki mal. 

Frer ek ser Seselwa, ozordi I enportan pour nou re-angaz nou lekor pou detri bann fleo tel ki lalkol, drog, labi zanfan, vyolans domestik e lemal an-zeneral. Annou pa zis regarde letan nou war sa ki mal, me plito annou vin en aktivis pou detri sa ki mal. Annou pa zis koz lo drog par egzamp, oubyen les zanfan ganny abize, me plito annou raporte e rod fason pour nou protez tou sa ki pli vilnerab ki nou. Si sakenn antre nou I fer son pti bout, nou zanfan ek nou kominote pou viv dan plis lape, lazwa ek fraternite. Nou pou konnen ki sakenn pe vey son prosen e dan limenm pou anmenn pli gran sekirite e konfyans pour nou tou.

Nou pe travay vreman dir pou etabli bann lenfrastriktir apropriye dan nou pei. Nou pe kontinyen konstri lakaz pour nou bann fanmiy an-mezir ki plis sitwayen I resevwar en morso later pour batir son lozman. I demann bokou larzan, e se pour sa ki nou bezwen a tou moman ranforsi nou lekonomi. Me si olye protez sa viziter kin depans en kantite larzan pou pas son vakans dan nou pei nou vol li letan I dan son lasanm oubyen lo lans, nou pe fer en sel keksoz: Nou pe detri nou pei e nou pe pas en santans lanmor lo nou zanfan.

Lo kote proze, nou pa pe mal fer. Avek nou zefor ek lasistans ki nou resevwar avek nou bann zanmi, nou pe kontinyen devlop nou pei. Noun ouver nouvo lekol ek blok flat. Pandan sa semenn nou pou reouver Libreri nasyonnal, nouvo bazar BSA e danm La Gogue. Pli tar sa lannen, nouvo lopital La Digue, St. Mary’s Hospital e por La Digue I ava ganny inogire, tandi ki plizyer lezot proze, tel ki devlopman Kato Nwanr lo BSA, Sewerage project- La Digue, klinik Baie Lazare, multi-story car-park lopital Sesel, ki pou enkli lakomodasyon pour fanmiy bann pasyan Praslin ek La Digue, semen depi Anse La Mouche ziska Anse Royale ya kontinyen. Nouvo labatwar lo Praslin ek Mahé, renovasyon batiman tradisyonnel Au Cap, konstriksyon proze Waterfront Victoria e Beau Vallon, konstriksyon batiman SRC e bokou lezot pou demare. Noun war louvertir lotel Laila sa lannen, en proze Seselwa e avan Desanm 3 lezot gran lotel pou ouver. Tou sala pou ede anmenn nou pli devan, ranforsi nou lekonomi e donn plis dimoun konfor ek lanplwa. Annou partisip dan devlopman nou pei, e annou reste vreman atantiv lo tou sa ki pe arive otour nou. Mon determinen pou anmenn Sesel pli devan e pli o posib.

Dan sa konteks ozordi mon anvi anonse ki gouvernman I determinen pour nou fer en nouvo lopital modern. Nou plan se pou fer sa lopital Mt. Fleuri menm e detay I ava ganny donnen pli tar. Nou estimen ki en tel proze I kapab kout minimonm 1 Bilyon roupi. Mon pe lans en lapel, parey letan ti fer premye lopital Viktoria/Sesel pour nou tou fer en kontribisyon. Mon envit tou lekol, landrwa travay, e tou Seselwa pou met bann bwat kot dimoun I ava kapab kontribye sou par sou. En kont pou ganny ouver e tou detay I ava ganny donnen. Si tou keksoz I mars byen, nou ava kapab komans sa konstriksyon dan lannen 2024.

2 lezot gro proze ki nou pe deza travay lo la I en nouvo erport ek nouvo por. Bann plan pe deza ganny fer e nou pe rod finansman apropriye. An menm tan lekol lagrikiltir, lekol La Rosière ek lekol La Digue pe ganny prepare pou komanse. Sa I zis detrwa proze, me I annan bokou plis ankor ki pou ede anmenn pli gran prosperite pour nou pep ek nou nasyon. Mon determinen pou asire ki tou dimoun I devwe tou zot lenerzi ek konesans pou lavansman nou pei.

Nou devret fyer pour nou zoli pei Sesel. Se nou Sesel sa, e sak fwa nou tann li ganny mansyonnen fodre ki I fer nou leker bat pli for akoz nou konnen ki en Seselwa pe fer byen e in sorti premye, noun mont en lot pa pli o, nou pe zwe en rol dirizan, e dimoun pe koz byen lo nou, tipti ki nou ete. La par egzamp, nou lo pli o nivo kot lalit trafik imen I konsernen, lo gouvernans anba Mo Ibrahim Idex nou anler menm, lo demokrasi, menm zafer e lo proteksyon drwa imen nou reste en legzanmp, an-mezir ki nou reste en sanpyon dan proteksyon lanvironnman koman en gerye dan lalit sanzman kliman. 

Seselwa I for, Seselwa I entelizan. Annou kontinyen servi tou sa ki nou annan pou montre nou lafors lespri e devlop nou pei afen ki nou ava kit en meyer Sesel pour bann zenerasyon a lavenir.

Ser ek frer Seselwa, ozordi annou kontinyen selebre nou bann akonplisman. Annou sakenn rode kwa ankor ki nou kapab fer pour nou zoli Sesel.

Bonn fet Nasyonnal e annou kontinyen demann nou Bondye pou beni nou pei ek nou nasyon.

 

  

 

 

» View all