Messages

Mesaz Nwel par Prezidan Larepiblik, Msye Wavel Ramkalawan - Desanm 2022

24 December 2022 |

Ser ek frer Seselwa,

Sa Nwel mon les mwan ganny enspire par parol en karol kin vin byen popiler – Like a candle flame – Parey laflanm en labouzi.

Son parol i annan en mesaz pwisan lo ki mannyer sa pti laflanm labouzi pou briye dan fernwanr e ranport laviktwar lo lobskrite. Letan nou les sa pti laflanm tous nou, nou pou ranpli avek Lespri Bondye e nou lavi pou transformen akoz nou pou viv Emmanuel – Bondye avek nou.

En kestyon i osi ganny poze – Eski sa pti laflanm i kapab fer lemonn antye briye avek lanmour Bondye afen ki son lalimyer i ava ekler lepa limanite ?

Bann parol ki profon e pous sakenn ant nou pou plonz dan larealite nou lavi pou regarde si sa vre lalimyer ki’n vin dan lemonn koman en pti baba, an dot mo, sa pti laflanm labouzi pe briye dan nou lavi ? Sa i sekre sakenn nou leker ki devret osi en refle pour nou prosen.

Dan sa moman kot nou tou nou zwenn pou selebre Nwel, mon lapriyer se ki nou tou, nou les lalimyer Bondye rantre dan nou lavi pou montre nou meyer santye pour nou lavi, donn nou benediksyon pou briz bann miray Zeriko sa monn e donn nou sa vre lespri en serviter ki kontan son prosen parey i kontan son prop lekor.

O-milye nou tribilasyon, soufrans ek lazwa, regard touzour ver sa enn ki pli gran ki nou – nou kreater. Annou pa kont lo nou prop lafors imen, sankwa nou pa pou ariv lwen. Me plito les sa pti laflanm labouzi gid nou ver sa enn ki pou ranpli nou avek son lanmour ek son lenspirasyon.

Mon mazin tou dimoun ki sa Nwel pa pou en selebrasyon pour zot akoz zot lasante, akoz zot in perdi enn ki zot ti kontan oubyen akoz en move nouvel ki zot in gannyen. Mon partaz zot soufrans e mon demande ki lalimyer i ekler zot.

Pour zot ki dan lazwa, mon demande ki lalimyer sa pti labouzi i ava fer zot lazwa konplet.

Friends, allow the candle flame to burn in your hearts and bring new hope as its light glows before you to illuminate your paths. May this Christmas unite you with your loved ones and may joy abound in your homes.

Chers ami, ma priére pour chacun d’entre vous est de renouveler notre foi dans le bien, en aidant les autres sur le chemin de la vie. Que la lumière de la bougie de la naissance de notre Sauveur brille dans nos vies et nous enflamme d’amour.

Mon swet tou Seselwa en zwaye Noel dan lape ek lanmour. Les selebrasyon nesans Zezi, nou Sover ek nou Senyer vin en benediksyon pour tou fanmiy. Ki son lalimyer i kontinyen briy lo nasyon Seselwa e lo lemonn antye.

Wishing everyone a blessed Christmas.
Un Joyeux Noel à vous tous.

» View all