Messages

Mesaz Prezidan a lokazyon Lazournen Enternasyonal pour Lape 21 Septanm 2022

21 September 2022 | State House

Ozordi a lokazyon lazournen enternasyonal pour lape, annou koman en pep ini, reflesir lo ki manyer nou kapab demontre bann bon valer e kontribye pou devlopman en sosyete kot i annan lanmour, larmoni avek konpasyon. Se atraver sa bann bon prensip ki nou pou kapab viv dan en sosyete san laenn e san diskriminasyon.

Nasyon Ini i toultan demann nou pou rezet vyolans, laen, rankinn, zalouzi e persekisyon, e tenm ki zot in swazir sa lannen pou komemor sa lazournen, se ‘Aret rasizm. Konstrir lape’. Sa i en tenm enportan ki souliny legzistans laenn e diskriminasyon atraver lemonn. En tenm ki demontre lafason ki imen i denigre en lot imen akoz son ras oubyen son kouler lapo.

Napa plas dan nou pti pei Sesel pour bann aksyon rasizm e diskriminasyon rasyal. Nou pti letazil i depan lo tourizm konman en pilye prensipal nou lekonomi e alors nou devret montre larestan lemonn ki nou pe debout for kont rasizm. Fodre ki nou toultan onor bann dwa fondamantal en imen parey i ekrir dan nou Konstitisyon. Nou devret montre larestan lemonn ki nou lebra i ouver pou akeir viziter, pe enport zot lidantite, nasyonalite e larelizyon.

Rasizm i ganny konsidere konman en pwazon ki detri bann lenstitisyon, striktir sosyal e lavi toulezour dan bokou sosyete atraver lemonn. Alors, pou nou menm konman bann frer e ser Seselwa, annou zwenn ansanm pou kondann fortman bann aksyon verbal e fizik ki pou fer soufer lezot. Annou zwenn ansanm konman en nasyon pou debout for kont rasizm e diskriminasyon rasyal.

Seselwa, ozordi i en zour pour nou vin ansanm pou reflesir lo nou fason viv e ki manyer nou kapab kontribye pou konstrir lape dan nou lakour, lekol, kominote e landwar travay. Nou tou nou annan en rol enportan pou zwe pou elimin rasizm e diskriminasyon rasyal. Ozordi mon priye ki nou tou nou ava mazin de fwa avan nou dir en move parol oubyen fer en move aksyon kont en lot. Aprann pardonnen e aprann viv avek lanmour, larmoni e konpasyon. Annou kontinyen ‘senm lape ansanm’ pour en meyer demen, me osi pour en ozordi byen solid.

Mon swete ki zot pas en bon lazournen enternasyonal pour lape. Ki Bondye i kontinyen beni nou e gid nou pei ver en lavenir prometan. 

» View all