Messages

Mesaz Par Prezidan Larepiblik, Msye Wavel Ramkalawan alokazyon Lazournen Enternasyonal Ners 2021

11 May 2021 | Health

Sa lannen, nou komemor lazournen enternasyonal bann ners, le 12 me, pandan en moman ki tou nou bann ners pe anmenn sa lalit asarne pour donn meyer swen ki posib tou nou bann frer ek ser ki’n enfekte avek viris corona e osi pour anpes lezot ganny enfekte. 

Nou konnen ki sa i en travay tre difisil. Bokou ners, zot menm, zot in ganny enfekte avek sa viris. Serten in ganny enfekte pandan ki zot pe desarz zot bann enorm responsabilite e lezot in ganny enfekte dan lakominote kot zot sirkile. Pe enport ki fason ki zot in ganny enfekte, konsekans lo sistenm lasante, i parey swivan zot lenfeksyon. I reste mwens ners pour travay e donn sa swen de kalite ki neseser e alors plis ners i bezwen travay ekstra, avek gran risk pour zot epize par pwa ek volim responsabilite adisyonel ki lo zot.

Me malgre tousala, tou bann ners pe kontinye travay,kor e am, lannwit ek lizour. Zot devosyon, zot patriyotizm, zot profesyonalizm I rasir lepep an antye ki, avek zot, nou reste touzour dan bann bon lanmen. 

Mon ti a kontan fer rapel pep Seselwa ki pandan sa pandemi COVID-19, nou bann ners pa pe zis travay dan bann lopital ek dan bann sant tretman, obor lili pasyan. Zot osi pe travay dan ladministrasyon, lo laliny telefonn dirzans 141, dan prevansyon ek kontrol lenfeksyon, dan bann sant depistaz, dan bann servis sirveyans ek repons, kot APDAR, dan bann lekol primer ek segonder, dan lekol NIHSS, dan prizon, dan lakour pour bann dimoun aze, dan lakour pour bann dimoun avek maladi mantal, dan bann klinik ek laboratwar prive e plizyer lezot landrwa ankor. Menm nou minis lasante i en ners par profesyon. Dan Lasanble Nasyonal osi, i annan serten manm onorab ki’n anmenn sa leker ek sa konpasyon profesyon ners dan politik. Ek sa misyon ek vokasyon pour ede fer en diferans i fer en ners vin en personalite remarkab, partou kot i ete.

Tousala i montre nou lanpler sa travay eksepsyonel ki ners pe fer dan nou pei konmela, e ki zot in toultan fer pour Sesel okour bann lannen kin ekoule. 

Mon salye sa kontribisyon sibstansyel e mon enplor tou bann zonm ek fanm ki’n pran profesyon ners, pour kontinye travay dir e pli dir ankor pour ed nou pei sorti dan sa sitiasyon difisil ki nou ladan.

Profesyon ners i en profesyon avek en lavwa enportan – en lavwa for pour fer pledwari, en lavwa for pour edike, en lavwa for pour dirize. 

Profesyon ners in karakteriz listwar nou sistenm lasante e i pour kontinye karakteriz son lavenir. 

Mon swet tou bann ners bon kouraz pandan sa pandemi e mon demann zot tou pour kontinye elev valer zot vokasyon nob e kontinye elev repitasyon nou sistenm lasante. 

Bonn fet lazournen ners.

» View all