Messages

Mesaz Prezidan alokazyon Lazournen Mondyal Lasante/ Lazournen Travayer Lasante 2021

06 April 2021 | Health

“Annou kontinyen travay pour elimin sa pandemi dan nou pei”

Sa lannen nou selebre le 7 Avril, lazournen mondyal lasante e lazournen travayer lasante isi Sesel, avek bokou lespwar ki byento sa pandemi COVID 19 ava lwen deryer nou e nou ava kapab kontinyen nou lavi, plizoumwen parey avan.

Pour lazournen mondyal lasante 2021, Lorganizasyon Mondyal Lasante in swazir tenm, Batir En Monn Pli Zis, En Monn Pli An Bonn Sante.

Lazistis dan lasante i rev e aspirasyon bokou dimoun dan lemonn. Sesel, nou sanse pour annan en bon sistenm lasante e nou pran sa koman en fe akonpli. 

Mon kontan ki gras a gidans ek tenasite gouvernman e devouman travayer lasante, nou’n kondwir nou progranm vaksinasyon kont COVID-19 avek pli o degre lazistis ki posib e tou Seselwa ki’n oule pran vaksen COVID-19 in kapab gannyen, san okenn difikilte. Sa pa leka dan plizyer parti lemonn.

Mon salye travay eksepsyonnel ki tou bann travayer lasante ki’n anmenn sa progranm vaksinasyon in fer pour ki ozordi, nou pti Sesel i parmi bann premye pei dan lemonn lo poursantaz popilasyon kin resevwar vaksen COVID -19.

Sa in permet nou ouver nou lafrontyer ponktyelman. In kontribye bokou pour sa gran lespwar ki nou tou nou resanti ozordi ler bann avyon plen I retourn Sesel e aktivite ekonomik i repran dousman, dousman, dan nou lendistri tourizm.

Sa in donn nou ankor plis rezon pour aplodir travayer lasante, sa lannen le 7 avril. Nou aplodi bann kliner, bann operater telefonn, bann asistan travayer lasante, bann drayver, bann zofisye ki travay dan stor medikal, lezot profesyonel tel ki teknolozis laboratwar, enzenyer biomedikal, statistisyen, farmasist, psikolog, terapist, ners, dantis, dokter e tou lezot.  

Zot tou zot in fer en travay remarkab, ansanm pour nou sov nou pti Sesel.

I vre, osi, pour dir, ki pandan sa dernyen lannen, nou tou nou’n en travayer lasante dan nou prop fason. Nou tou nou’n ede pour repous sa pandemi par nou aksyon konsyan e delibere pour anpes nou lekor, nou zanmi ek nou fanmir atrap sa viris. Nou’n atantif a bann konsey. Nou’n obeir bann mezir. Nou’n fer nou bout.

Si nou anvi ki nou lespwar I agrandi ankor plis, nou bezwen, nou tou, kontinyen fer tou sa ki neseser pour fer rekile sa pandemi. Nou bezwen kontinyen siport bann travayer lasante, siport zot dan tou fason. Nou bezwen pran nou vaksen si nou pankor pran,  e nou bezwen, nou menm, travay pour lasante kolektiv nou nasyon.

Mon konnen ki, nou tou, nou konpran lanpler sa letap istorik ki nou ladan. Mon sir ki nou tou, nou konnen, ki si sa ki nou tou nou bezwen kontinyen fer pour nou kapab sorti ansanm, sen e sof, dan sa letap.

Ozordi mon dir bonn fet tou travayer lasante. Annou kontinyen pouse, touzour ansanm, pour elimin sa pandemi dan nou pei.

» View all