Messages

Mesaz Prezidan Faure a lokazyon Lazournen Enternasyonal bann Dimoun Aze

01 October 2020 | Community Development

Ozordi I en zour spesyal kot nou isi Sesel e lemonn antye pe selebre lazournen pour enn bann group pli enportan: nou bann dimoun aze. Sa se en group kin travay avek kouraz, devouman ek determinasyon pou anmenn nou Sesel kot I ete ozordi. 

Pandan ki nou selebre sa lazournen, fodre nou pran kont bann difikilte ki nou bann dimoun aze I pas ladan ozordi, menm kin annan bokou devlopman dan pei. Zot pli vilnerab dan lasosyete, sirtou pandan sa pandemik COVID-19. 

I enportan ki nou pran byen swen avek nou bann dimoun aze, ki zot ganny tou zot bann bezwen ek servis debaz, pour ki zot viv en lavi dan konfor e zouir zot bann lakonplisman ki zot in fer pour pei, pour zot kominote, e pour zot fanmir. I enportan ki nou promouvwar zot byennet e fer sir ki zot pa ganny met alekar. Fodre ki nou annan bokou respe, pasyans, e sirtou lanmour pou nou bann dimoun aze.

I sagrinan, me vre, ki dan nou sosyete, mon aprann avek diferan lazans ki I annan nou bann dimoun aze ki pas dan bann labi. Sa ki abiz nou bann dimoun aze pe detri fabrik nou sosyete e aflebir nou nasyon.

Fodre ki nou pran kont ki se nou bann dimoun aze kin zwe en rol pou fer nou grandir, kin kontan nou, e menm sonny nou. Aprezan I nou tour pou rann zot sa servis e fer sir ki zot dan dibyen e promot zot byennet. Akoz se atraver zot ki nou la ozordi.

Bann dimoun aze I annan bokou ki zot ankor kapab fer pou pei e pou zot fanmir, par egzanp donn bann bon konsey atraver zot bann leksperyans lavi.  Alor I enportan ki nou ekout zot lavwa e respe zot.  

I enportan ki nou pa bliy zot lenportans e zot valer, e sa I enn bann rezon ki sa lazournen enternasyonal pou bann dimoun aze I egziste. En lazournen pou nou selebre e remersye nou bann dimoun aze dan lasosyete. 

Pandan sa pandemik, I enportan ki nou donn bokou latansyon nou bann dimoun aze, menm si nou napa okenn lyen familyal.

Nou bann dimoun aze dan lasosyete mon le swet zot bonn fet, e mersi pou tou sa ki zot in kontribye e fer pour nou  pei Sesel.

» View all