Messages

Mesaz Prezidan a Lokazyon Lazournen Mondyal pou Popilasyon

11 July 2020 | Social Affairs

Sa lannen, a lokazyon lazournen mondyal pou popilasyon nou mazin nou bann frer ek ser dan lemonn antye ki pe soufer avek sa pandemik kin afekte lemon e tou kours sosyete. Sesel parey tou lezot pei, pe fer fas avek COVID-19 ki en pli gran defi ki Sesel koman en pti pei leta zil inn deza fer fas avek. Sa pandemik pe boulvers lavi tou pep Seselwa. I pe anmenn bokou defi sosyal e sistenm sosyal e lekonomi pe rankontre bokou defi.

Me mon konvenki ki pep Seselwa I en nasyon rezilyan e a lokazyon lazournnen popilasyon mon swe se ki nou kontinyen vwar solisyon parmi nou pep pou nou fer fas avek bann moman difisil ki nou pei pe fer fas avek e sa ki pe vini  dan prosen lavenir.  

Dan sa lemonn kot standar lasante pe kontinyen desann e bokou pe fer fas avek bann mank akse avek bann servis debaz, mon oule remersi tou nou travayer lasante ki kontinyen travay pou mentenir standar lasante e fer sir ki tou leres servis lasante I kontinyen marse, tel ki swen lasante pou bann madanm ek zanfan. Mon oule remersye tou leres travayer an zeneral ki kontinyen travay e donn servis nou bann ser ek frer ki dan bezwen.

Pep Seselwa annou soutenir kanmarad ki alafen nou tou nou ava reisi dan sa batay kont sa pandemik   

» View all