Messages

Mesaz par Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Enternasyonal Lafanmir Le 15 Me 2020

14 May 2020 | State House

25 an pase, lemonn ti partisip dan en rankont mondyal kot bann deklarasyon senser ti ganny adopte pou anmenn plis legalite e plis lazistis sosyal dan lemonn, atraver ‘Beijing Declaration’ e ‘Copenhagen Declaration’. Pandan sa 25 an, Sesel in vwar en devlopman vreman remarkab dan son lekonomi e epanouisman son pep.

Lafanmir I fondasyon nou sosyete. Nou pa kapab oubliy sa. An rezilta sa sitiyasyon pandemi, noun realize ki lafanmir i annan en gran rol pou zwe dan stabilite e boner nou lasosyete.  E sa realizasyon pe fer nou reflesir lo bann mwayen pou nou ranforsir rol lafanmir.

COVID-19 inn fer nou sanz nou fason fer keksoz. Nou pe viv dan en nouvo realite kot nou bezwen kontinyen swiv gidans sorti kot Lotorite Lasante Piblik e kontinyen ranforsi bann pratik gard distans. Me mon konvenki ki bokou Seselwa in tir en leson pozitiv dan sa peryod, kot nou pli byen apresye valer lavi, valer lafanmir, valer lanmitye, valer vwazinaz e valer kominote. Pour bokou fanmir in anmenn zot pli pre ansanm, e mon ankouraz zot pou tenir sa laprosman vivan.

Ozordi plis ki zanmen, nou bezwen annan plis konpasyon e konprenezan. A tou pri, annou partaz sa lanmour dan nou leker pour nou pros e nou prosen.

Mon ankouraz tou minister, departman, lazans, sosyete sivil e sekter prive pour kree bann partenarya avek fanmir pou nou asimil zot bann bezwen, swa koman endividi, swa konman fanmir antye. Mon demann nou tou pou annan plis solidarite anver kanmarad pou nou kapab ed bann ki pli dan bezwen, sirtou bann ki pli vilnerab.

Mon remersye e salye tou endividi, e lorganizasyon ki  pe travay dir pou byennet nou bann fanmir Seselwa e mon pas mon meyer swe a tou fanmir dan Sesel ozordi, nou lazournen spesyal.

» View all