Messages

Mesaz par Prezidan Danny Faure A lokazyon Lazournen Enternasyonal bann Madanm Le 8 Mars 2020

06 March 2020 | State House

Sa lannen I mark 43 an depi ler nou pei in anbark lo en misyon pou donn loportinite egal tou fanm ek zonm Seselwa.

Nou lakonplisman I prouve ki kontribisyon fanm Seselwa I a la baz transformasyon nou sosyete. Dan tou domenn, fanm in pran son plas dan devlopman nou pei.

Loportinite egal I nepli en aspirasyon. Pou sa zenerasyon ozordi, loportinite egal I en realite ki zot viv toulezour.

Progre ki noun fer ansanm I rezilta krwayans nou Gouvernman dan abilite bann zenn fiy e madanm Seselwa. Noun briz baryer e liber potansyel pour nou bann madanm.

Noun fer sa atraver bann polisi progresiv kin met devlopman imen o sant nou azenda. Atraver lezislasyon noun protez e defann drwa bann madanm pou debout a kote bann zonm san okenn diskriminasyon. E madanm Seselwa in sezi tou loportinite avek 2 lanmen.

Mon fyer ozordi vwar bann madanm edike, dinamik, kouraze e determinen. Bann madanm ki pa zis konplent me ki vin devan e ofer solisyon. Ki travay pou amelyor zot lavi personel, ki elev standar zot lakour, ki edik zot zanfan, ki kontribye dan lakominote e ki ede agrandir nou lekonomi. Dan tou domenn, nou bann madanm I fer zot prezans konte.

Ozordi plis ki zanmen, nou devret annan konfyans dan bann madanm pou batir sa meyer lavenir pour Sesel. Nou bezwen lanmen solid bann madanm pou sirmont bann defi modern ki sosyete pe fer fas avek. Mon napa okenn doubt ki fanm Seselwa in pare pou kontiny semen ver plis progre e devlopman.

A lokazyon lazournen enternasyonal bann madanm, mon zwenn avek pep Seselwa pou remersye e selebre fanm Seselwa dan tou son diversite.

Mon swet tou zenn fiy e madanm Seselwa sikse e prosperite pour lavenir.

 

» View all