Messages

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lafet Nasyonal – 29 June 2019

29 June 2019 | State House

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lafet Nasyonal – 29 June 2019

Konpatriot,

Ser frer ek ser Seselwa,

Nesans nou nasyon i fer nou rapel lalit nou lendepandans. I fer nou reflesir lo nou parkour ansanm koman en nasyon. I en selebrasyon tou bann sikse ki noun akonplir ansanm.

Pep Seselwa, ozordi, nou debout koman en nasyon fyer, lib, souveren, e endepandan.

Ozordi, se avek bokou lafyerte ki nou pe selebre nou 43-zyenm laniverser nou lendepandans.

An mezir ki nou selebre, annou pran en moman pou mazin travay dir ki zenerasyon avan nou ti bezwen fer pour en Sesel endepandan.

Fodre zanmen e zanmen nou oubliye ki avan nou, inn annan bann zonm ek fanm kin travay tre dir pour kre fondasyon nou nasyon. Ozordi mon dir mersi tou Seselwa atraver Zenerasyon kin travay dir, avek kouraz, pasyon, e devouman, pou anmenn Sesel kot I ete ozordi.

Sesel i pa zis en pwen lo map lemonn. Pa zis en pei ki ganny admire pour son labote natirel, me en pei ki ganny respekte e rekonnet dan lemonn, pour travay dir ki nou konman en nasyon noun reisi fer. Noun fer progre. Noun devlope, dan lespas zis 43-zan. Sa i en rezon pour nou tou fyer, pour nou selebre.

 

Konpatriot,

Ser frer ek ser Seselwa,

Nou Lazournen Nasyonal in vin en selebrasyon pour nou pep ann antye, I en sours vre inifikater. Nou tou nou santi nou ini dan nou Lazournen Nasyonal, ki ozordi le 29 Zen. I en santiman tre profon, patriyotik, animen par lanmour pour nou patri, Sesel.

Nou Lazournen Nasyonal I osi en moman lafyerte. I en moman lazwa pour nou pti pei beni. I senboliz linite nou pep, patriyotizm, lespwar, lamars en nasyon ver en lavenir touzour pli briyan. En lavenir osi ranpli avek loportinite. Sakenn de nou nou bezwen sezi sa bann loportinite pou anmenn plis progre pour nou menm, pour nou fanmiy e pour nou pei an zeneral.

Ozordi, alokazyon 43-zyenm laniverser nou Lendepandans, annou renouvle nou langazman koman sitwayen pou ranforsir nou linite nasyonal.

Annou reste touzour ini koman en pep. Annou gard lape, annou gard stabilite, e annou reste touzour solider.

Mon swet zot tou, partou kot zot ete, en bonn fet Lendepandans.

Ki Bondye i kontinyen beni nou pei, nou Sesel, ki reste touzour pli gran ki nou tou.

 

Swiv Video Mesaz Prezidan lo nou sit web:http://www.statehouse.gov.sc/video.php

» View all