Messages

Mesaz Prezidan Danny Faure pour Lafet Nwel 2018

24 December 2018 |

Ser frer ek ser Seselwa,

Se avek lafeksyon e lanmour ki mon partaz mon mesaz Nwel avek zot ozordi.

Lafet Nwel I sa letan spesyal pour nou tou, kot nou reini ansanm avek lafanmiy ek zanmi, e selebre bann valer tel ki lanmour, lapartaz e gratitid. Nou zwenn ansanm avek tou Seselwa ek Kretyen partou dan lemonn, pou nou onor nesans e mesaz nou sover Zezi Kri, e viv sa bann valer kin montre nou. 

Atraver son nesans, Zezi Kri ti fer sakrifis total pour limanite. I ti anmenn en mesaz iniversel pour tou. Gide par son lafwa, ti montre konpasyon e servis anver lezot. I ti koz son laverite, avek lanmour. I ti donn lanmour, san diskriminasyon. I pa ti fer diskriminasyon, e I ti pardonn tou. I ti montre nou pou swazi en bon semen. Pour nou koman Seselwa, neport ki lafwa, sa I bann valer ki kapab ed nou vinn pli bon paran, pli bon zanmi, pli bon vwazen, e pli bon sitwayen.

Se sa bann valer ki merit form parti nou konpa lavi isi ba lo sa later.

Pandan sa letan Nwel, annou dir mersi pou tou nou bann byenfe – pour bann valer ki nou’n met an pratik, pour bann dimoun ki nou’n ede, e progre ki nou’n fer. Annou selebre tou nou bann lakonplisman ki sakenn de nou inn fer ansanm, ki nou vwazen inn fer, e ki nou pei inn fer. Annou pran en moman pour apresye nou bonte e nou sans lape ek linite ki nou vwar dan nou lakominote toulezour, e ki o sant nou pei beni, Sesel. 
Pandan sa peryod festivite, annou osi pran en moman pou mazin bann ki pe soufer sa letan Nwel – bann ki’n perdi en manm zot fanmiy, bann ki malad, e bann ki lwen avek zot fanmiy. Annou mazin zot e gard zot dan nou laprier.

Ki Bondye I kontinyen beni nou Sesel.

Mwan ek mon fanmiy, nou swet tou Seselwa en Lafet Nwel ranpli avek lape ek lanmour.

» View all