Messages

Mesaz sorti kot Prezidan Danny Faure, alokazyon Lazournen Enternasyonal pour Tolerans Le 16 Novanm 2018

16 November 2018 |

Ozordi le 16 Novanm, Lazournen Enternasyonal pour Tolerans, mon envit tou dimoun dan nou pei pour reflesir lo tolerans konman en valer e en prensip enportan. E osi lo rol kle ki i annan pour batir lape ek progre pour tou dimoun.

Preski dir partou dan lemonn, bann sosyete pe eksperyans sanzman e dan serten ka menm boulversman. Globalizasyon in rapros pei ek dimoun; in amenn serten benefis; me anmenmtan in osi kontribye pour kree dezekilib, lensertitid ek tansyon.

Nou prop sosyete, isi Sesel, pe sanze. I annan bokou keksoz byen ki pe arive. I annan plis loportinite ekonomik, plis latransparans dan lavi piblik, plis posibilite dimoun eksprim zot lopinyon, plis diferan fason panse e viv. Nou pe vin en pep pli sofistike, avek plis swa ek plis diversite.

I enportan ki dan en monn ki pli konpleks e pli enserten ki avan, dan nou prop sosyete ki li osi pe sanze, nou gard e promouvwar bann valer ki’n tenir nou ansanm, valer tel ki solidarite, konpasyon ek  lazistis. Tolerans osi i en valer enportan. I fer nou aksepte e respekte kanmarad malgre diferans ki nou kapab annan; malgre diferan krwayans, lopinyon, diferan swa ki nou fer dan lavi. Tolerans i permet nou travay ansanm, koopere, e akonplir keksoz debyen e enportan ansanm. I fer nou pran  konsiderasyon pour lezot e evit sa ki nwir zot byenet. I permet nou viv ansanm.

Annou osi respekte dimoun ki sorti dan diferan parti lemonn. Annou aprann konpran e apresye zot kiltir. Nou tou nou imen. Ler nou respekte en lot imen nou respekte nou menm.  Nou kapab aprann avek lezot. Lezot i kapab kontribye dan nou devlopman.

Pep Seselwa i annan son lorizin dan trwa kontinan. Enn nou pli gran lakonplisman se kreasyon en nouvo pep ek son kiltir apartir bann diferans e osi limanite komen nou granpye. Ansanm, annou kontinye nou semen devlopman enklizif, dan lape e avek tolerans koman enn bann prensip ki gid nou.

 

 

 

» View all