Messages

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Nasyonal le 29 Zen 2018

29 June 2018 | State House

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Nasyonal le 29 Zen 2018

Konpatriot

Ser frer ek ser Seselwa

42 an pase, en Nasyon ti ne. Le 29 Zen, 1976, nou ti pran desten nou pei dan nou prop lanmen. Sesel ti vin en pei lib e endepandan.

Ozordi mon eksprim mon gratitid profon tou Seselwa atraver Zenerasyon ki ti travay avek kouraz, devouman, ek determinasyon pour realiz sa zoli rev – nou Lendepandans. Ozordi, nou rann zot en omaz spesyal e nou dir zot mersi.

Le 29 Zen I en dat ki senboliz nesans Nasyon Seselwa. I en dat ki ini nou. Lafet Lendepandans I alor pour sakenn de nou, en senbol pwisan – linite nasyonal.

Se zour kot nou rededye nou lekor anver nou Patri, kot nou rekonnet ki progre Sesel i dan travay dir e travay ansanm pour Sesel e pour tou Seselwa.

Frer ek ser Seselwa, mon remersye sakenn de zot pour zot sakrifis, zot devouman, e travay dir pou anmenn nou Sesel kot I ete ozordi.

Ozordi, nou selebre nou 42enm Lafet Lendepandans. I en moman pou nou regard lavenir avek konfyans ek lespwar. Konfyans dan nou kapasite pour sirmont bann defi ansanm. Lespwar dan la fyerte nou reisit ansanm pour Sesel. Lakle I reste dan lanmen sakenn de nou. Sa – I lespri nou linite. Nou gard lespwar vivan pour en Sesel touzour pli ini.

Se linite ki pou anmenn nou ver plis progre. Parey bann parol Preanbil nou Konstitisyon I dir, “Okouran e fyer ki koman desandan diferan ras nou’n aprann viv ansanm koman en sel Nasyon avek lagras Bondye e nou kapab servi koman legzanp, en sosyete miltirasyal armonye.”

Frer ek Ser Seselwa, annou kontinyen apresye sa ki nou ete koman en pep. Annou kontinyen batir lavenir ansanm, pour sa prosen zenerasyon.

Sesel I bezwen tou son zanfan pou anmenn nou pei beni – nou patri – ankor pli devan. Nou en sel pei, en sel pep, en sel gran fanmiy, e nou partaz menm idantite.

Ozordi I en moman lafyerte, I en moman lazwa pou pti pei beni. Nou pe selebre ansanm 42 an nou Lendepandans.

Wi, frer ek ser Seselwa, deza 42 an.

Parey bann parol Preanbil nou Konstitisyon I dir, “Rekonesan anver Bondye tou pwisan ki nou reste dan enn bann pli zoli pei dan lemonn.”

Mon swet tou Seselwa isi e partou dan lemonn en tre bonn fet Lendepandans.

Pour regard versyon video mesaz Prezidan a lokazyon Lazournen Nasyonal le 29 Zen 2018 klik sa link anda:

http://www.statehouse.gov.sc/video.php

» View all