Messages

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Nasyonal le 29 Zen 2017

29 June 2017 | State House

Konpatriot,

Ser frer ek ser Seselwa,

Se avek en gran lakontantman ki mon swet sakenn de zot en bonn fet Lendepandans.

Ozordi nou pe selebre dat nou nesans koman en Nasyon.

Le 29 Zen 1976 i sa zour ki nou ti vin en pei endepandan – sa zour ki nou ti pran nou desten dan nou prop lanmen. Ozordi mon salye kouraz, determinasyon, e travay dir tou Seselwa atraver Zenerasyon pou anmenn Sesel kot i ete ozordi. Mon dir zot en gran mersi – mersi – mersi bokou.

Ozordi, mon rann glwar nou Kreater pou donn nou en pei beni, e mon demann son Bendiksyon lo tou nou sitwayen.

Ozordi nou Lazournen Nasyonal inn vinn en selebrasyon pou nou pep an antye.Sesel i pou tou son zanfan.Sesel i pou nou tou.

Nou tou nou santi nou ini dan nou Lazournen Nasyonal, ki ozordi le 29 Zen. I en santiman lanmour pou nou Patri. I en santiman for e ekstraordiner.

Ser frer ek ser Seselwa

Nou Lazournen Nasyonal ozordi i en senbol sa ki nou ete – Seselwa.I osi en senbol sa ki nou annan – Sesel.

Dan nou lafet ozordi, nou selebre Sesel e nou selebre sa ki nou ete Seselwa.

Wi, ozordi nou en sel pep. Nou en sel Nasyon. Nou en pep fyer e beni, ki pe mars ver en sel desten.

Malgre nou diferans nou annan sa volonte e sa matirite pou rekonnet ki Sesel i pli gran ki nou tou. Nou rekonnet ki lakle prosperite nou pep e progre se dan travay ansanm pou Sesel e pou tou Seselwa.

Nou pe osi komans apresye ki nou diversite dan lopinyon i en lafors positiv pou anmenn nou ansanm, pou konsolid bann valer tel ki latolerans, respe, e linite.

Annou servi nou Lazournen Nasyonal koman en sours nou lenspirasyon pou kree plis linite e larmoni parmi nou. Avek plis linite e larmoni, nou napa narnyen pou perdi. Se Sesel e Nasyon Seselwa ki benefisye.

Annou servi nou Lazournen Nasyonal koman en sours motivasyon pou ganny sa kouraz e determinasyon pou travay pli dir pou nou Sesel, pou nou sirmont nou bann malez sosyal e fer fas avek bann nouvo defi nou lepok.

Nou latas i enorm, me nou reste en pep solider. En pep ki krwar dan limenm. Nou lepep Seselwa, nou annan sa kapasite e sa potansyel pou anmenn sa sanzman e transformasyon pou benefis Sesel e tou Seselwa.

Annou koste ansamn; touzour dan linite pou fer Sesel monte.

Sesel i pli gran ki nou tou. Wi, i pou reste touzour pli gran ki nou tou.

Bonn Fet.

» View all