Messages

Mesaz Prezidan Faure Swivan dese Zournalis Kevin Malbrook

01 March 2017 | State House

Prezidan Danny Faure i dir ki se avek gran tristes ek sok ki in aprann dese zournalis Kevin Malbrook. Dan son mesaz Prezidan Faure in dekri Msye Malbrook koman en zournalis de kalite e en gran defanser la liberte lekspresyon.

Prezidan Faure i dir ki ti en plezir pou reponn kestyon zournalis Malbrook  ki pa ti ezite oubyen per pour adres bann size sansib e parfwa kontrovers kot i ti montre son pasyon pour zournalizm ki fer lanket.

Prezidan Faure ek son fanmiy e o non lepep Seselwa i prezant son senser kondoleans avek fanmiy, zanmi Kevin Malbrook ensi ki la konfreri zournalis Sesel.

» View all